Rokotustietojen näkyminen Omakannassa

Omakannassa on otettu käyttöön rokotustiedoille uusi osio, josta kansalainen voi käydä katsomassa terveydenhuollon potilastietojärjestelmään tallennettuja rokotustietojaan. Tällä hetkellä kaikki rokotukset eivät vielä näy Omakannan Rokotukset-osiossa, koska rokotustietoja on tallennettu Kanta-palveluihin sellaisessa muodossa, etteivät ne siirry oikein Omakantaan. 

Kanta-palveluihin ja suureen osaan käytössä olevista potilastietojärjestelmistä tehdään tällä hetkellä muutoksia, joiden myötä uudet ja osa vanhoista rokotustiedoista näkyvät jatkossa Omakannan rokotusosiossa. Tämä mahdollistaa myös sen, että jatkossa koronarokotuksista voidaan antaa todistus.

EU-komission asetus kansallisen koronatodistuksen korvaavasta EU:n koronatodistuksesta tulee voimaan 1.7.2021 kuuden viikon siirtymäajalla.
Käyttöönottojen aikataulu terveydenhuollossa vaihtelee. Kansallisen koronarokotustodistuksen käyttö päättyy samalla kun EU:n koronatodistus tulee saataville Kanta-palveluihin.

Tilanne Hämeenlinnan terveyspalvelujen tietojen osalta

Hämeenlinnan terveyspalveluiden osalta potilastietojärjestelmän muutoksia on tehty huhtikuun lopussa ja vanhojen tietojen korjaukset on aloitettu viikon 20 alussa. Rokotusten tiedot (mukaan lukien koronarokotukset) tulevat valtaosin näkyviin kansalaisille touko-kesäkuun aikana sitä mukaa, kun korjattuja tietoja ajetaan uudelleen Kanta-palveluiden arkistoon. Kaikkia vanhoja rokotuksia ei kuitenkaan välttämättä löydy jatkossakaan Rokotukset-osiosta, vaikka ne olisikin tallennettu Kanta-palveluihin. 

Korjausajojen jälkeen tietojen siirtymisessä on edelleen ollut virheitä, joita korjataan järjestelmäntoimittajan toimesta kesän aikana. Aluekohtaisen tilanteen näet THL:n tilanneraportin kautta.

Tulevaisuudessa uudet rokotukset näkyvät Rokotukset-osiossa, jossa tietoja voidaan näyttää kahdella eri tavalla: joko käyntipäivän mukaan tai yhteenvetoina rokotussuojan mukaan. Jälkimmäinen edellyttää, että rokotuksesta on tallennettu potilastietojärjestelmään riittävän tarkat tiedot. 

Valitettavasti terveydenhuolto ei pysty akuutin hoitotyön vuoksi käsittelemään tällä hetkellä yksittäisiä rokotuksiin liittyviä kysymyksiä nopeasti, joten pyydämme kansalaisia odottamaan rauhassa rokotustietojen näkymistä vähintään kesäkuun puolelle saakka ja ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan vain kiireellisissä tapauksissa.

Lisätietoja: Kanta-palvelujen tiedote rokotustietojen näkymisestä.
Voit myös käydä Omakannan verkkokoulun palvelussa asioinnin tueksi.