Ruokahävikki kiinnostaa nuoria

Nummen yhtenäiskoululla ja Kirkonkulman koululla on ollut käynnissä ruokahävikin vähentämiseen tähtäävä biovaaka-kokeilu. Kokeilun ideana on ollut automaattisella mittaamisella sekä ympäristökasvatuksella vähentää kouluissa syntyvää ruokahävikkiä sekä helpottaa ateriapalveluiden henkilökunnan työtä.

Hämeenlinnan kaupungin ja Palmia Oy:n yhteiskokeilun aikana on tehty kouluvierailuja osallistuville kouluille ja 4.–9. -luokkalaisille on pidetty oppitunteja ruokahävikistä sekä ilmastonmuutoksesta. Oppilaat ovat olleet hyvin kiinnostuneita näistä teemoista ja ymmärrys oman ateriakäyttäytymisen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista on selkiytynyt.

Ala-asteiden oppilaiden kanssa on tehty myös ruokahävikin huoneentaulut, joihin oppilaat ovat keränneet ideoita ruokahävikin vähentämiseksi koulun arjessa. Kaiken kaikkiaan oppilaat ovat ottaneet kokeilun hyvin vastaan.

Kirkonkulman koulun 4C-luokan ruokahävikki huoneentaulu.

Mutta onko ruokahävikki vähentynyt? Tässä vaiheessa absoluuttista vastausta on vielä hankala antaa, sillä hävikkidataa on kertynyt vasta muutamalta kuukaudelta. Biovaa’at ovat koulujen käytössä kuitenkin ensi syksyyn asti, jolloin saadaan luotettavampia tuloksia ruokahävikin kehityksestä.

Kokeilun aikana oppilaiden osallistaminen ja ilmastotietoisuuden kasvattaminen on ollut keskiössä ja kokeilun aikana on tavoitettukin yhteensä noin 300 hämeenlinnalaista oppijaa. Ilmastokasvatus on tärkeä osa Hämeenlinnan kaupungin ilmastotyötä.

Kokeilu on saanut rahoitusta ympäristöministeriön rahoittamasta Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmasta.

Kokeilusta voi tulla kuulemaan lisää kuntien ilmastoratkaisut ohjelman loppujuhlassa 21.1. kello 12-15. (Ilmoittautuminen 19.1. mennessä).

Lisätietoja

Juuso Puurula, ilmastokoordinaattori, juuso.puurula@hameenlinna.fi