Sairion rannan uintirajoitus poistuu

HS-Veden verkostossa havaittiin 18.6.2020 klo 4.00-5.15 viemärin ylivuoto Kaupunginpuiston pumppaamolla. Ylivuodon syynä oli ukkoskuuron aiheuttama rankkasade. Vuoto päättyi rankkasateen loputtua.

Vanajavedeltä otettiin 18.6. vesinäytteitä jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi. Ensimmäisten näytetulosten mukaan Sairion rannan uimavedessä ulosteperäistä saastumista osoittavat Escherichia coli-bakteerit olivat selvästi alle uimavedelle asetetun toimenpiderajan.

Vanajavedeltä otettiin Sairion uimarannan lisäksi vesinäytteet kahdesta pisteestä läheltä vuotokohtaa. Kaupunginpuistossa vuotokohdan läheisyydestä otetuissa näytteissä Escherichia coli- bakteereita oli samaa tasoa kuin Sairion näytteessä. Jäteveden vaikutusta Vanajaveteen arvioidaan tarkemmin, kun kaikki vesinäytteistä tutkittavat analyysit valmistuvat.

Varmuuden vuoksi annettua uintirajoitusta ei ole tarpeen jatkaa. Sairion uimarannalla voi käydä normaaliin tapaan uimassa.

Vesinäytetuloksista tiedotetaan seuraavan kerran juhannuksen jälkeen maanantaina 22.6.2020.

Lisätiedot:
Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 03-621 3771 tai paivi.linden@hameenlinna.fi