Sairion uimarannan tehostettu veden laadun tarkkailu päättyy

HS-Veden verkostossa havaittiin 18.6.2020 klo 4.00-5.15 viemärin ylivuoto Kaupunginpuiston pumppaamolla. Ylivuodon syynä oli ukkoskuuron aiheuttama rankkasade. Vuoto päättyi rankkasateen loputtua.

Vanajavedeltä otettiin 18.6. vesinäytteitä jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi. Perjantaina 19.6. saadut tulokset osoittivat, että Sairion rannan uimavedessä ulosteperäistä saastumista osoittavat Escherichia coli-bakteerit olivat selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen.

Tänään maanantaina 22.6. valmistuivat 18.6. otetuista näytteistä analysoidut suolistoperäiset enterokokit. Sairion rannan uimarannalta ja Kaupunginpuiston vuotokohdan läheisyydestä otetuissa näytteissä suolistoperäiset enterokokit olivat Escherichia coli-bakteerien tavoin selvästi alle toimenpiderajojen.

Varmuuden vuoksi annettu uintirajoitus poistui Escherichia coli-bakteeritulosten valmistuttua perjantaina 19.6.2020. Sairion uimarannalla voi käydä normaaliin tapaan uimassa. Sairion rannan tehostettu veden laadun tarkkailu päättyy. Seuraava uimavesinäyte otetaan näytteenottosuunnitelman mukaisesti heinäkuun puolivälissä.

Näytetuloksia voi seurata uimarannalla olevalta ilmoitustaululta tai Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulta kohdasta näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2020.

Ympäristönsuojeluviranomainen arvioi jätevesivuodon vaikutusta Vanajaveden laatuun, kun näytteistä analysoitavat kemialliset muuttujat valmistuvat.

Lisätiedot:

Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 03 621 3771 tai paivi.linden@hameenlinna.fi