Sankolan ja Tervaniemen uimarannoilla havaittu sinilevää

Uimaveden viranomaisvalvonta

Hämeenlinnan ja Hattulan alueella on 24 uimarantaa, joiden veden laatua seurataan vesinäytteiden avulla. Kahdeksan rantaa on yleisiä uimarantoja ja 16 pieniä yleisiä uimarantoja. Yleiseksi uimarannaksi on määritelty ranta, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä uimareita. Pienillä yleisillä uimarannoilla tarkoitetaan rantoja, joilla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita, mutta rannan ylläpitäjä on tehnyt niistä terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen.

Uimaveden laatua seurataan uimakaudella, joka alkaa 15.6. ja kestää 31.8. asti. Kaikilta valvonnassa olevilta uimarannoilta otetaan kolme vesinäytettä uimakaudella. Yleisiltä uimarannoilta otetaan tämän lisäksi kultakin rannalta yksi vesinäyte ennen uimakauden alkua. Näytteenoton yhteydessä uimaveden syanobakteerien eli sinilevien määrää arvioidaan aistinvaraisesti.

Tilanne heinäkuun puoli välissä

11.7.2023 tarkistettiin kolmen uimarannan sinilevätilanne. Runsaasti sinilevää havaittiin Lammilla Ormajärven Sankolan uimarannalla. Vähäinen sinileväesiintymä oli Alajärven Tervaniemen uimarannalla. Ormajärven Untulan uimarannan vedessä ei havaittu syanobakteereita eli sinilevää. Sinilevästä kertovia varoituksia on Sankolan ja Untulan uimarannoilla. Ensi viikolla otetaan kaikilta valvonnassa olevilta uimarannoilta uimavesinäytteet ja näytteenoton yhteydessä tarkistetaan myös sinilevätilanne.

Terveydensuojelu muistuttaa uimareita, että kukinnan eli sinileväesiintymien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa. Tuulet ja virtaukset liikuttelevat sinilevämassaa, joten sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana. Muun muassa lämmin ja tyyni sää sekä ravinteet edistävät syanobakteerien eli sinilevien kasvua ja esiintymistä. Uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista.

 • Näytetuloksia voi seurata uimarantojen ilmoitustauluilta ja uimarannoista kertovalta Uimavesi-sivultamme.

Uimarannoilta löytyy myös tiedote, josta löytyvät uimarannan omistajan ja terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot. Uimaveden laatuun ja rannan yleiseen hygieniaan liittyvät kyselyt ohjataan terveystarkastajalle ja rakenteisiin liittyvät huomiot uimarannanomistajataholle.

Syanobakteeri- eli sinileväseuranta

Hämeenlinnan kaupungin terveysvalvonta on tänä vuonna mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, joka kestää kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Viikoittaista seurantaa tehdään Katumajärven Idänpään uimarannalla. Valtakunnallisen sinileväseurannan tuloksia voi seurata Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Sinilevätilanne – Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi).

Terveysvalvonta seuraa sinilevätilannetta myös yhteydenottojen perusteella.

Tupakointikielto yleisillä uimarannoilla ja leikkikentillä

Tupakkalakia tiukennettiin 13.4.2022 ja muutokset astuivat voimaan 1.5.2022. Lakimuutoksessa muun muassa kielletään tupakointi leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Yleisillä uimarannoilla kielto on voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Muutoksilla suojataan erityisesti pieniä lapsia passiivisen tupakoinnin haitoilta. Lisäksi halutaan vähentää tupakoinnista aiheutuvaa roskaantumista ja ympäristöhaittoja. Hämeenlinnan terveysvalvonta on aloittanut tupakkalain valvonnan yleisillä uimarannoilla ja leikkikentillä.

Hämeenlinnan ja Hattulan alueilla viranomaisvalvonnassa olevat uimarannat

Yleiset uimarannat

 • Ahvenistonjärvi, Ahvenisto
 • Alajärvi, Tervaniemi
 • Aulangonjärvi, Kihtersuo
 • Hauhonselkä, Pappilanaro
 • Ormajärvi, Sankolan ranta
 • Pannujärvi
 • Vanajavesi, uimahallin ranta
 • Vanajavesi Herniäinen (Hattula)

Pienet yleiset uimarannat

 • Alimmainen
 • Aulangonjärvi, ulkoilumaja
 • Kahtoilampi
 • Kankaistenjärvi
 • Katumajärvi, Idänpää
 • Katumajärvi, OTK:n ranta
 • Matkolammi
 • Ormajärvi, Untulan ranta
 • Pursunjärvi
 • Suolijärvi, Kirkkoranta
 • Vanajavesi, Sairion ranta
 • Äimäjärvi, urheilukentän ranta
 • Armijärvi, Nihattulan ranta (Hattula)
 • Lehijärvi, Kalkkonen (Hattula)
 • Vanajavesi, Eerolan ranta (Hattula)
 • Vanajavesi, Pappilanniemi (Hattula)