Selvitys: Pyöräilyllä positiivisia vaikutuksia terveyteen ja talouteen

Osana Traficomin rahoittamaa työpaikkojen liikkumisen ohjauksen hanketta Hämeenlinnan kaupunki tilasi selvityksen pyöräilyn taloudellisista ja terveydellisistä vaikutuksista. Selvityksen mukaan työmatkapyöräilijät esimerkiksi sairastuvat 40–50 prosenttia epätodennäköisemmin sydän- ja verisuonitauteihin tai syöpään verrattuna työmatkansa autolla tai julkisilla kulkuvälineillä kulkeviin. Jokainen pyöräilyyn käytetty euro siis palautuu moninkertaisesti kaupungin kassaan muun muassa alentuneina sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksina.

Kaupungilla on monia keinoja ja syitä edistää pyöräilyä

Millään muulla liikuntamuodolla ei ole kuntatalouteen niin myönteistä vaikutusta kuin pyöräilyllä, ja sen terveydelliset vaikutukset ovat kiistattomat. Säännöllinen työmatkapyöräily alentaa verenpainetta ja leposykettä, sekä parantaa verenkiertoa ja lisää kestävyyskuntoa.

Pyöräilyn infrastruktuuriin panostaminen on kunnan tärkein keino lisätä pyöräilyä. Pyöräilyverkoston ja sen kunnossapidon tulee toimia hyvin. Talvella kunnossapitoon panostaminen lisää talvipyöräilyä jopa neljänneksellä. Kaupunkipyöräjärjestelmä mahdollistaa pyöräilyn kaikille kaupunkilaisille ja tukee julkista liikennettä. Hämeenlinnassa pilotoitiin sähköistettyjä kaupunkipyöriä vuosina 2019–2020.

Liikkuminen pyörällä autoilun sijaan on merkittävä ilmastoteko, sillä liikkumisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt nollaantuvat. Hämeenlinnan tavoitteena on liikennejärjestelmän kestävä kehittäminen ja pyöräilyn lisääminen. 

Pyöräilyä lisäämällä rakennetaan myös kaikille viihtyisämpiä kaupunkeja, kun autoliikenteen aiheuttamat melu ja saasteet vähenevät. Kaupunkitilaa vapautuu, kun autojen pysäköinti ja tiet vievät vähemmän tilaa. Yhden auton tarvitsemaan pysäköintiruutuun mahtuu jopa viisitoista pyörää.

Hämeenlinna kannustaa pyöräilyyn työnantajana

Jokaisen työnantajan kannattaa tukea työntekijöidensä työmatkaliikuntaa, sillä se on säännöllistä ja helppoa arkiliikuntaa. Työmatkapyöräily lievittää stressiä, parantaa töissä jaksamista ja vähentää sairaspoissaoloja. Hämeenlinnan kaupunki toimii aktiivisesti työntekijöidensä pyöräilyn lisäämiseksi.

Pyöräilyolosuhteiden kehittäminen työpaikalla kannustaa pyöräilyyn. Työntekijöillä pitää olla toimivat sosiaalitilat, ja pyörille on oltava turvalliset ja suojaisat pysäköintipaikat. Myös pyöränhuoltopiste kannustaa pyöräilyyn. Kanta-Hämeen keskussairaala tukee työntekijöidensä pyöräilymahdollisuuksia tarjoamalla heille mahdollisuuden huoltaa pyöränsä työpäivän aikana. Sairaala on vuokrannut sairaala-alueelta tilat pyöränhuoltoliikkeelle.

Pyöräilyn edistämiseksi työnantaja voi tarjota erilaisia työsuhde-etuja, kuten työsuhdepolkupyörää tai polkupyörälainaa. Hämeenlinnan kaupunki myöntää työntekijöilleen korotonta lainaa polkupyörän ostoa varten, ja syksystä 2019 alkaen lainoja on nostettu jo yli sata kappaletta.

Työasiointiin on myös tarjolla pyöräilyä tukevia ratkaisuja. Työnantaja voi tarjota polkupyöriä yhteiskäyttöön tai maksaa korvausta oman pyörän käytöstä työasiointiin. Hämeenlinnan kotihoidon työntekijät kahdessa yksiköissä ovat saaneet tehdä kotihoidon asiakaskäyntejä yhteiskäyttöisellä sähköpyörällä syksystä 2020. Sähköpyörät ovat olleet ahkerassa käytössä, ja pyöräily on nopeuttanut liikkumista asiakaskäynneillä sekä lisännyt työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Lue lisää selvityksestä.