Selvitys Seminaarin koulun vuokrausasiasta

Julkisuudessa on herätetty epäilyjä, että Seminaarin koulun vuokrausasiassa vuosina 2011-2012 olisi ollut epäselvyyksiä. Olemme yhdessä strategiajohtaja Markku Rimpelän (silloinen tilaajajohtaja) kanssa sopineet selvityksen tekemisestä. Selvitys tilataan ulkopuoliselta taholta ja siinä otetaan kantaa siihen, onko kaupungille aiheutunut vahinkoa kyseisessä prosessissa (tilojen vuokraus, kehityshanke), miten päätöksentekoprosessi eteni ja miten jääviydet oli huomioitu. Asiasta keskusteltiin maanantaina 2.12.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa.

Timo Kenakkala
kaupunginjohtaja