Seminaarin koulun vaiheita ja kustannuksia

Opettajankoulutuslaitoksesta Seminaarin kouluksi

Opettajankoulutus Hämeenlinnassa alkoi vuonna 1890. Hämeenlinnan alakansakouluseminaari perustettiin vuonna 1919 ja oma koulurakennus valmistui 1930. Klassistista rakennusta laajennettiin 1950-luvulla ja OKL:n lisärakennus, ns. uusi puoli valmistui vuonna 1979. Vuodesta 1974 vuoteen 2012 koulu toimi Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksena.

Tampereen yliopiston hallitus päätti 13.6.2011 yksimielisesti, että luokanopettajakoulutus siirtyy Hämeenlinnasta Tampereelle elokuussa 2012. Myös Normaalikoulu ja OKL:n kirjasto siirtyivät Tampereelle.

Normaalikoulun oppilaat otettiin Ojoisten koulun oppilaiksi. Ojoisten koulu siirtyi elokuussa 2012 Normaalikoulun ja OKL:n tiloihin, jota kaupunki vuokrasi valtiolta. Ojoisten koulun yleisopetuksen 1.-2.-luokat jäivät Ojoisten koulun tilalle rakennettuun Ojoisten lastentaloon.

Normaalikoulun ja OKL:n tiloihin muodostui uusi noin 700 oppilaan koulu, jonka toiminta alkoi elokuussa 2012. Koulun nimeksi tuli nimikilpailun seurauksena Seminaarin koulu.

Seminaarin koulun vaiheita Hämeenlinnassa

Tampereen yliopisto päätti lakkauttaa OKL:n Hämeenlinnan toiminnan ja siirtää toiminnot Tampereelle. Samalla lakkaisi OKL:n harjoituskouluna toiminut Seminaarin koulu (Normaalikoulu).

Kaupungin vaihtoehtona oli joko kokonaan uuden koulun rakentaminen tai seminaarin vuokraaminen ja koulun perustaminen niihin tiloihin. Tosiasiassa vastaavaa paikkaa uudelle koululle ei ollut niin, että samat koululaiset olisivat voineet jatkaa kouluaan samassa koulupiirissä.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ja kaupunki solmivat aiesopimuksen OKL:n kampusalueen kehittämisestä 22.12.2011. Asiasta päätettiin lasten- ja nuorten lautakunnassa 8.11.2011. Asiaa oli käsitelty lautakunnassa aiemmin 24.5.2011 ja 16.8.2011 lautakunnan alaisen palveluverkon käsittelyn yhteydessä.

Varsinainen vuokrasopimus SYK:n ja kaupungin välillä allekirjoitettiin 12.4.2012 lasten- ja nuorten lautakunnan 20.3.2012 tekemän päätöksen perusteella. Silloisen hallintosäännön mukaan lautakunta päätti toimialansa palveluverkosta.

Vuokra-aika alkoi 1.8.2012. Sopimuksen mukaan vuokra-aika päättyy aikaisintaan 31.5.2032. Vuokra-aika on tavanomainen, kun huomioidaan se, että sopimuksen mukaan vuokraan sisältyvät SYK:n vastuulle kuuluvat rakennusten peruskorjaukset ja vuokralaisen kanssa sovittavat tilamuutokset vuokrakauden aikana enintään 6,2 M€ saakka.

Sopimuksessa on myös kohta, jonka mukaan vuosien 2012-2013 aikana kartoitetaan rakennusten jäljellä olevat peruskorjaus- ja tilamuutostarpeet, aikataulutetaan ne ja laaditaan niistä kustannusarvio. Näiden töiden kustannukset ovat vuokravaikutteisia sen jälkeen, kun ne yhdessä sopimuskauden alussa tehtyjen investointien kanssa ovat ylittäneet 6,2 M€. Vuokralisäyksen vuosimäärä on 7,25 % investointikustannuksista, joihin sisältyvät myös suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

Sopimuskauden alussa vuokra oli 131.300 €/kk (9,95 €/m2). Sopimukseen liittyi hyvin tarkka vastuunjakotaulukko.

Lasten- ja nuorten lautakunta hyväksyi 22.10.2013 esityksen Seminaarin koulun pihan toteuttamisesta siten, että vuokravaikutteinen kustannus on enintään 400.000 euroa.

Lautakunnan esittelytekstistä käy ilmi, että tiloja vuokrattiin alussa suunniteltua enemmän, sillä 8.11.2012 lautakunta myös päätti, että Ojoisten koulun toimintaa siirretään mahdollisimman suuressa määrin Normaalikoulun ja opettajankoulutuslaitoksen tiloihin 1.8.2012 lukien.

Tällä ratkaisulla Ojoisten koulun peruskorjausta pystyttiin merkittävästi pienentämään. Samalla voitiin välttää Ojoisten päiväkodin peruskorjaus, kun muodostettiin Ojoisten lastentalo.

Seminaarin vuokrakauden kuluessa Opettajankoulutuslaitoksen tiloissa ovat toimineet mm. Kanervan perhetyöyksikkö ja esiopetusryhmä.

Nummen koulun väistön takia Seminaarille sijoitettiin noin 220-240 oppilasta, jotka pääsivät muuttamaan Nummen koulukeskukseen 1.8.2018.

Ojoisten lastentalon lattiaongelman takia Seminaarille sijoitettiin väistöön noin 80 – 90 Ojoisten lastentalon oppilasta. He pääsivät muuttamaan Ojoisille 1.8.2019.

Seminaarilla on tehty hyvässä yhteistyössä SYK:n kanssa erilaisia korjauksia. D-rakennuksen tyhjentämisen yhteydessä ei päästy yhteiseen käsitykseen rakennuksen peruskorjauksen vuokravaikutuksesta. Rakennus on tyhjillään eikä siitä makseta vuokraa. Vuokraa ei myöskään ole maksettu niistä tiloista, jotka vuokrakauden aikana ovat olleet korjauksessa. Koulun sisäiset väistöt on voitu hoitaa tontilla.

Tällä hetkellä SYK:lle maksettava vuokra on 137.291,58 €/kk (alv 0) ja 172.721,56 € /kk (sis alv). D-osa ei ole nyt käytössä, joten siitä ei makseta vuokraa. D-osan laajuus on 2137 m2, joten siitä maksettaisiin lisäksi 22.059,68 € /kk (alv 0), mikäli se olisi vuokrasopimuksen mukaisesti käytettävissä.

Päiväkodin suunnittelu ja mahdollinen rakentaminen on erillinen asia, joka ei ole edennyt kalliin kustannusarvion ja lasten määrän vähentymisen takia. Lapsimäärä on pudotettu 260 lapsesta 210 lapseen ja neuvottelua on tarkoitus jatkaa sen mukaisesti. Hinnan alentamiseksi on esitetty myös pihan varusteiden ja tason laskemista.

Koulujen tilakustannukset per oppilas Hämeenlinnassa vaihtelevat Ojoisten lastentalon 1112 eurosta Tuuloksen koulun 3808 euroon. Kaikkien koulujen tilakustannukset liitteenä (liite päivitetty 27.11.2019).