Senioritoiminnan seudullinen yhteistyöverkosto

Sitra on esittänyt vuoden 2023 megatrendeissään eliniän pitenemisen ja väestön ikääntymisen olevan kehityssuunta, joka haastaa yhteiskuntaa monin eri tavoin. Samaan aikaan työikäisten määrä suhteessa vanhenevaan väestöön pienenee ja ikääntyville suunnattujen palvelujen tarve lisääntyy. Lisäksi meneillään on valtakunnallisesti suuri rakenteellinen muutos, kun sosiaali- ja terveyspalveluita alkoivat tuottamaan hyvinvointialueet ja kunnat jatkoivat ennaltaehkäisevää työtä. Miten tässä muuttuvassa tilanteessa pystytään edistämään ikääntyvän väestön hyvinvointia?

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli Oma Hämeen myötä palvelut Kanta-Hämeen alueella tullaan harmonisoimaan, joka tarkoittaa palvelujen yhdenvertaistamista ja tasapuolistamista. Ennaltaehkäisevä työ, joka on mm. kuntien tehtävä, on tärkeässä roolissa hyvinvoinnin edistämisessä ja SOTE-palvelujen tukena. Seurakunnat, yhdistykset ja säätiöt ovat avainasemassa kuntien lisäksi. Tätä työtä tekevät mm. Hämeenlinnassa Vapaaehtoiskeskus Pysäkki, Riihimäellä kohtaamispaikka Riksula ja Kotokartanosäätiö sekä Forssassa Ystävän kammari ry.

Yhdessä olemme rakentaneet omaehtoisen verkoston tehostaaksemme yhteistyötä myös ennaltaehkäisevän työn parissa. ”Alueellisen verkostoitumisen tavoitteena on ennaltaehkäisevän työn merkityksellisyyden vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen siitä monipuolisesta ja vaikuttavasta työstä, jota tahoillamme teemme.” sanoittaa Riihimäen kaupungin avoimen seniorityön toiminnanohjaaja Reija Lumivuokko.

”Meitä toimijoita yhdistää ikääntyvien hyvinvoinnin ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen” kertoo Pysäkin toiminnanohjaaja Jenni Orjasniemi. ”Pienillä teoilla voi olla suuri merkitys. Esimerkiksi kerran viikossa vapaaehtoisen soittama puhelu yksinäisyyttä kokevalle ikääntyvälle, voi keventää ensihoidon taakkaa.” jatkaa Orjasniemi kannustaen kuntalaisia mukaan vapaaehtoistoimintaan.

”Seudullinen yhteistyö mahdollistaa hyvien käytäntöjen sekä ideoiden jakamisen toistemme kanssa oman toiminnan rikastamiseksi. Opimme toisiltamme ja voimme keskustella avoimesti vertaistukea hyödyntäen” toteaa Riksulan toiminnanohjaaja Alma Ylätalo Riihimäen kaupungin avoimista hyvinvointipalveluista.

Toimiva yhteistyö ennaltaehkäisevän työn ja Oma Hämeen välillä lisää hyvinvointia ja on säästöä puolin ja toisin. Kotihoidosta tai palveluohjauksesta voi ohjautua asiakkaita Pysäkille, Riihimäen avoimeen senioritoimintaan tai Ystävän kammarille ja niistä taas ohjataan tarvittaessa Oma Hämeen palveluihin.