Sosiaali- ja kriisipäivystyksen numero muuttuu 2.5.2023

Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakaslinjan (24/7) numero muuttuu 2.5.2023 alkaen. Uusi numero asiakaslinjaan on 03 629 6560.

Sosiaali- ja kriisipäivystys antaa apua elämän erilaisissa akuuteissa kriisitilanteissa, joissa tarvitaan viranomaisen välitöntä apua.

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa monissa tilanteissa

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä hoidetaan 

  • Kiireelliset lastensuojeluasiat
  • Alaikäisten päihteidenkäyttöön ja rikollisuuteen liittyvät tilanteet
  • Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • Tilanteet, joissa ikäihminen ei pärjää yksin kotona
  • Akuutti asunnottomuus, ruuan tarve tai välttämättömien lääkkeiden tarve.
  • Muut tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti sosiaalitoimen arviota tai ratkaisuja ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä annetaan myös konsultaatioapua muille viranomaisille.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei hoideta

  • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ei käsitellä rahaa, tehdä tilisiirtoja tai makseta laskuja. Toimeentulotukiasioissa ota yhteyttä ensisijaisesti Kelaan.
  • Lapsen huolto- ja tapaamisasiat: mikäli tapaamissopimusta tai oikeuden päätöstä ei noudateta, ei sosiaalipäivystyksellä ole toimivaltaa tapaamisoikeuden täytäntöönpanolle. Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa voi hakea käräjäoikeudesta virka-aikana.
  • Tilanteet, jotka voivat odottaa seuraavaan arkipäivään kenenkään turvallisuuden vaarantumatta.