Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut yhtenäistyvät 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 alkaen vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä Kanta-Hämeessä siirtyy maakunnan 11 kunnalta hyvinvointialueelle, eli Oma Hämeelle.

Muutoksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä pelastustoimen maksut yhtenäistetään, jotta Kanta-Hämeen asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Yleisenä tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia, eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto (30.11.2022, § 74) on vahvistanut uudet asiakasmaksut, jotka tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Oma Hämeen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

Oma Häme tulee perimään pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimat, enimmäismääräiset maksut. Tämä ei ole uutta: maakunnassa on jo nyt monin paikoin käytössä enimmäismääräiset asiakasmaksut, esimerkiksi perusterveydenhuollon lääkäripalveluissa, päivystyskäyntien maksuissa ja lyhytaikaisessa laitoshoidossa. Poikkeuksena on kuitenkin lapsiperheiden kotipalvelu, joka on maksutonta.

Eniten muutoksia on tulossa tukipalvelumaksuihin, joista kunnat ovat aiemmin saaneet periä itse määrittelemänsä kohtuullisen maksun. Näitä ovat esimerkiksi ateriamaksut ja lyhytaikaisen perhehoidon maksut. Maksujen lisäksi myös palvelukäytänteet saattavat jonkin verran muuttua hyvinvointialuemuutoksen myötä.

Voit lukea asiakasmaksujen muutoksista lisää Oma Hämeen verkkosivuilta.

Oma Hämeen asiakasmaksuja tarkkoine summineen ja kriteereineen on mahdollista tarkastella asiakasmaksujen ohjekirjasta.

Tietoa palvelujen laskutuksesta

Joulukuun 2022 aikana saatua sosiaali- tai terveyspalvelua koskeva lasku saapuu tammikuussa 2023. Laskuttajana on vielä tuolloin Hämeenlinnan kaupunki.

Tammikuusta 2023 eteenpäin palvelut laskuttaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Palvelujen laskutuksen siirtyessä hyvinvointialueelle päättyvät myös kaikki mahdollisesti voimassa olevat suoraveloitukset ja e-laskut sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta nykyiseen laskuttajaan.

Tammikuun palvelua koskeva lasku saapuu kaikille asiakkaille paperisena helmikuussa. Laskun mukana tulevat ohjeet uuden suoraveloituksen ja e-laskusopimuksen tekemiseen.

Asiakasmaksujen vaikutuksia seurataan ensi vuonna

Asiakasmaksujen vaikutuksia arvioidaan hyvinvointialueella ensi vuonna sekä asiakkaiden että talouden näkökulmasta, ja tarvittaessa niitä tuodaan uudelleen päätöksentekoon.