Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän uudistus ja Kanta-arkiston käyttöönotto

Uudistamme vuoden 2021 alussa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän rakenteen ja otamme käyttöön sähköisen sosiaalihuollon arkiston (Kanta).

Palvelutehtäväluokitusrakenteen uudistaminen asiakastietojärjestelmässä tarkoittaa toiminnallisuuden muuttamista siten, että järjestelmä uudistuu Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) määritysten ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaiseksi (laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 20.3.2015/254).

Mitä uudistus tarkoittaa?

Kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat tallennetaan jatkossa sähköiseen Kanta-arkistoon. Tässä vaihteessa käytössä ovat asiakastietojen arkistointi ja asiakastietojen hakeminen arkistosta rekisterinpitäjän (Hämeenlinnan kaupunki) omaan käyttöön.

Kanta-arkiston käyttöönoton myötä tässä vaiheessa arkistoitavat asiakirjat eivät kuitenkaan tule asiakkaan nähtäville Omakanta-palveluun. Sosiaalihuollon asiakastietojen liittäminen Omakantaan on suunnitteilla myöhemmässä vaiheessa kun siihen on mm. tekniset valmiudet.

Uudistuksen hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen ohjaus tehostuu
  • sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta tiedonkäsittelyssä mahdollistuu tulevaisuudessa
  • tiedon hakeminen ja arkistointi tehostuvat
  • yksi sosiaalihuollon asiakasrekisteri ja yksi ilmoitusrekisteri

Uudistuksen vaikutus vuodenvaihteen toimintaan ja asiakaspalveluun

Uudistuksessa kaikki sosiaalihuollon voimassaolevat asiakkuudet ja päätökset siirretään vuodenvaihteen aikana vanhasta käyttöympäristöstä uuteen. Uuden käyttöympäristön ja sähköisen arkiston käyttöönotto voi hidastaa asiakaspalvelua vuodenvaihteen molemmin puolin. Pyydämme asiakkailta kärsivällisyyttä.

Muutos aiheuttaa myös käyttökatkon sähköisessä hakemuspalvelussa (Omapalvelu) ajalla 21.12. klo 9.00 – 28.12. klo 9.00. Käyttökatko koskee seuraavia sähköisiä hakemuslomakkeita:

  • Toimeentulotukihakemus (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki)
  • Vaikeavammaisten omaishoidon tukihakemus
  • Hakemus vammaisten ja kehitysvammaisten palveluihin
  • Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Sähköisen hakemuspalvelun käyttökatkon aikana yllä mainittuja tukia ja etuuksia on mahdollista hakea ainoastaan täyttämällä ja tulostamalla pdf-muotoisen hakemuksen.

Voit kuitenkin tehdä sähköisen yhteydenoton palveluihin tuen tarpeen ilmoituksella.

Sosiaalipalvelujen neuvonnasta saat palveluihin ja etuuksiin liittyvää yleisneuvontaa.

Lisätietoja

palvelusuunnittelija Esa Lepola