Sotkanrannan satamaan etsitään yrittäjää, sataman peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy

Sotkanrannan nykyinen vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2022 lopussa. Hämeenlinnan kaupunki etsii Sotkanrannan satamaan väliaikaista yrittäjää vuodelle 2023 ja optiovuodelle 2024. Yrittäjä vuokraa satama-alueen kaupungilta ja ottaa vastuulleen sataman ylläpidon, venepaikkojen vuokrauksen ja veneilijöille tarjottavien palveluiden järjestämisen. Kahvila-/ravintolatila ei sisälly haettavan yrittäjän sopimukseen, vaan se vuokrataan erikseen kaupungin toimesta. Tavoitteena on, että veneilijöiden palvelut säilyvät vähintään aiemmalla tasolla myös tulevina vuosina.

Sopimuskauden aikana alueella suunnitellaan ja toteutetaan satamarakenteiden peruskorjaustöitä

Suunnittelutyö käynnistyy syksyllä 2022 maaperäselvityksillä ja puupaalulaitureiden peruskorjaussuunnittelulla. Satamaan etsitään pitkäaikaista sopimuskumppania vuoden 2023 tai 2024 aikana, riippuen peruskorjaushankkeen laajuudesta. Peruskorjaushankkeen rinnalla suunnitellaan myös sataman tulevaa palvelutasoa yhdessä sataman tulevan kumppanin kanssa. Tavoitteena on, että peruskorjaushankkeen jälkeen satama-aluetta kehitetään yrittäjävetoisesti pitkällä vuokra- tai käyttöoikeussopimuksella.

Sataman toiminta on mahdollista koko peruskorjaushankkeen ajan, mutta paikkamäärä vaihtelee rakennustyön aikana. Vaiheistuksesta sovitaan ennen rakennusurakan kilpailutusta väliaikaisen operoijan kanssa.

Sataman operoinnista 2023 ja 2024 kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksesta 26.10.2022 mennessä vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen kaupunkirakenne@hameenlinna.fi. Määräaikaan ilmoittautuneille yrityksille toimitetaan lisätietoa prosessin etenemisestä ja tarvittavista lisätiedoista.