Suomen kuntien matkailutuloa on mitattu ensimmäistä kertaa laajasti – Hämeenlinna on positiivinen yllättäjä

Uusi tutkimus tarjoaa ensi kertaa näin laajasti vertailukelpoista tietoa kuntakohtaisesta matkailutulosta sekä matkailun työllisyysvaikutuksista koko Suomessa. Tutkimuksen mukaan Hämeenlinnan välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto on viime vuonna kasvanut merkittävästi ja Hämeenlinnassa ylitettiin reilusti pandemiaa edeltävä matkailutulo. Ennen pandemiaa vuonna 2019 Hämeenlinnan välitön matkailutulo on ollut 72,7 miljoonaa ja vuonna 2022 97,69 miljoonaa. Pandemian jälkeinen kotimaanmatkailu on ollut kovassa nosteessa ja Hämeenlinna on hyötynyt tästä. Hämeenlinnan osuus koko Kanta-Hämeen matkailutulosta on yli 50 %.

Suomen merkittävimmät matkailukohteet ovat nyt toteuttaneet yhteistyössä laajan tutkimuskokonaisuuden. Tutkimuksessa yhteensä 54 matkailualueen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on laskettu vuodelta 2022. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

Matkailu on ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava. Uusien tutkimustulosten avulla alan vaikuttavuutta voidaan tuoda entistä paremmin esille.

”Vuoden 2022 matkailutulon näin suuri nousu on upea tulos, varsinkin kun huomioidaan se, että alkuvuodesta oli vielä rajoituksia ja pelko tartunnoista vaikutti ihmisten liikkumiseen vielä keväällä”, iloitsee Linnan Kehitys Oy:n matkailuasiantuntija Outi Mertamo.

Majoitustilastoissakin kasvu on ollut havaittavissa. Vuonna 2019 yöpymisiä on ollut reilu 210 000 ja vuonna 2022 yöpymiset ovat olleet yli 222 000. Yöpymistilastoissa näkyy kuitenkin vain yöpymiset majoituskohteista, joissa on yli 20 petipaikkaa. Hämeenlinnassa on lisäksi paljon vapaa-ajanasuntoja, vuonna 2022 kesämökkejä on ollut 8668 kpl. Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen avulla saadaan mitattua matkailutuloa myös siten, että vuokramökit ja vapaa-ajanasujat tulee huomioitua.

”On hienoa, että saamme näiden yöpymistilastojen lisäksi myös muuta tutkimustietoa, josta saadaan vertailulukuja ja päästään asemoimaan itsemme ja löydämme verrokkikaupungit, jotka ovat suunnilleen saman kokoisia”, Outi Mertamo toteaa.

”Matkailutuloissa näkyy kaupungin panostus tapahtumiin ja matkailuun viime vuosina. Luvuissa näkyy myös Linnan kehityksessä tehty hyvä työ sekä erityisesti kaupungin matkailualan yrittäjien ponnistukset. Tästä on hyvä jatkaa.”, toteaa elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki.

Lisätietoa

Outi Mertamo
matkailuasiantuntija
Linnan Kehitys Oy
puh. 050 434 7873

Niklas Lähteenmäki
elinvoimajohtaja
puh. 03 621 5488
niklas.lahteenmaki@hameenlinna.fi

Lue koko tiedote Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoyhtiö Linnan Kehityksen verkkosivuilta.