Suomi ja Hämeenlinna on asettunut poikkeustilaan

Tilannekatsaus 23.-30.3.2020

Valtioneuvoston julistama poikkeustila on ollut Suomessa voimassa 18.3.2020 lähtien. Hämeenlinnan kaupungin organisaatio on asettunut toimimaan poikkeusoloissa ja kaupungin palvelutuotannossa ollaan valmiita kohtaamaan mitä eteemme tulee. Päätöksenteko toimii nyt sähköisiä järjestelmiä hyväksikäyttäen.

Kaupungin valmiusorganisaatio toimii päivittäin 

Kaupungin valmiusorganisaatio toimii päivittäin ja tilanteen vakavuusluokka on edelleen korkein mahdollinen.

Kunta- ja viranomaisyhteistyö

Maakunnan kunnanjohtajat, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, maakunnan turvallisuusfoorumi ja Aluehallintoviraston valmiustoimikunta ovat säännöllisesti yhteydessä maakunnan tilannekuvan ja sen johdosta tehtävien yhteisten linjausten osalta.

Paikallisten toimijoiden, kuten esim. seurakunnan kanssa on keskusteltu yhteistyöstä erityisesti Akuutti Arkiapu –palvelun osalta.

Kaupungin henkilöstö venyy

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaatii kaupungin henkilöstöltä joustoja ja työn tekemistä uudella tavalla, tämän lisäksi myös epävarmuus ja muuttuva tilanne lisää työn kuormittavuutta.  

Kaupungin henkilöstöllä on edelleen paljon kysymyksiä tilanteesta ja siinä toimimisesta ja esimiestyöhön tarvitaan tukea. Henkilöstöpalvelujen koko henkilöstö työskentelee nyt esimiesten ja henkilöstön tukena ja apuna sekä tekee poikkeuksellisen tilanteen vaatimia linjauksia. Tilanteen pitkittyessä henkinen ja psykososiaalinen kuormitus lisääntyy ja siihen etsitään nyt yhteistyökumppaneiden avulla ratkaisuja. 

Päätöksenteko ja luottamusmiesorganisaatio toimii 

Päätöksenteon siirtyminen sähköisiin järjestelmiin on sujunut isoimmitta ongelmitta. Parhaillaan hallintopalveluissa selvitetään valtuuston huhtikuun kokouksen järjestämistä sähköisenä ja siihen liittyvän striimauksen järjestelyjä.

Toimialat asettuneet poikkeustilaan toiminnassaan 

Toimialoilla kulunut viikko on ollut suhteellisen rauhallinen, palvelujen poikkeusajan toiminta näyttää pääosin sujuvan vakiintuneita uomia pitkin ja toimintamallit hioutuvat koko ajan paremmiksi.

Koulujen siirryttyä etäopetukseen on nyt kasvamassa huoli siitä joukosta lapsia ja nuoria, jotka jäädessään tuttujen yhteisöjensä, päiväkotien ja koulujen, ulkopuolelle kokevat turvattomuutta, yksinäisyyttä ja jopa ajoittaista nälkää. Hämeenlinna käynnistää viikon 14 aikana etäopetuksessa oleville oppilaille mahdollisuuden saada kouluruokapaketteja. Apu on tarkoitettu perheille, joille maksuttoman kouluruoan poisjäänti aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia selvitä arjesta. Lisäksi tukea tarjoavat lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja Akuutti arkiapu-toiminta. Myös opetushenkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja kaupungin perusterveydenhuolto ovat tässä poikkeustilanteessa paljon vartijoina ja tekevät hartiavoimin töitä, jotta olemme valmiita ja toimintakykyisiä kun sairastavuus virukseen Hämeenlinnassakin kasvaa, kuten ennusteiden mukaan tulee käymään. Kaupungin terveyspalvelujen Pandemiavastaanoton aukioloaikoja on pidennetty iltakuuteen. Suojavarusteiden saatavuus askarruttaa mutta valtiovallan avattua varmuusvarastojen ovet näiltä osin, ollaan toiveikkaita varusteiden saatavuuden parantumisesta.

Ikäihmisten hoito ja hoiva on varautunut henkilöstön riittävyyteen ja riskiryhmässä olevien asiakkaidensa suojelemiseen valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Kaupungin yhdessä järjestöjen kanssa käynnistämä Akuutti Arkiapu –toiminta on käynnistynyt vilkkaasti ja eri-ikäiset asiakkaat ovat löytäneet sen.

Hoivakoteihin ja Vanajaveden sairaalaan käyttöönotettua vierailukieltoa on pääosin noudatettu hyvin.

Henkisen hyvinvoinnin sisältöjen tarve viestinnässä kasvaa

Verkkoviestinnän lisäksi kaupunki julkaisi kuluvalla viikolla myös paikallisen median kautta ilmoituksia erityisesti ikäihmisille suunnatuista palveluista epidemian aikana. Kohderyhmän valinta oli tietoinen ja perustui valtioneuvoston linjaukseen riskiryhmistä ja niiden suojelemisesta. Paikallinen media uutisoi edelleen aktiivisesti ja laajasti kaupungin toimista ja käytettävissä olevista palveluista ja niihin tulleista rajoituksista.  Yleisradiolla on laissa säädetty erityinen tiedotusvelvollisuus poikkeusoloissa.

Viestinnän pääteemojen osalta havaittavissa on selkeää tarvetta kuntalaisen henkisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja jaksamisen tukemiseen myös viestinnällisin keinoin. Kansalliseen sähköiseen terveyspalveluun Omaoloon on tulossa henkistä hyvinvointia tukevia aineistoja ja linkkejä.

Tuetaan paikallisia yrityksiä 

Poikkeustilan vaikutuksista Suomen ja kuntien talouteen on uutisoitu jo laajasti. Kaupungin talouteen tilanne vaikuttaa tänä vuonna arviolta 20 miljoonalla eurolla mutta vain aika näyttää miten lopulta käy.

Hämeenlinnan kaupunki pidentää kaupungin lähettämien laskujen ja vuokrien maksuaikaa useilla kuukausilla. Myös kaupungin perinnästä luovutaan määräajaksi. Helpotukset koskevat sekä kaupungin yritys- että kuluttaja-asiakkaita, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi talousvaikeuksiin. Kiinteistöjen ja rakennusten vuokrien maksuaikaa on pidennetty vastaavasti.

Kaupungin työllisyyspalvelut jatkavat asiakastyötä etätyönä. Asiakkaille soitetaan ja samalla kartoitetaan osaamista mahdollisen työllisyystarpeiden osalta. Työllisyyspalveluissa valmistellaan työttömille työnhakijoille etäpalveluita ja avoimia ryhmäpalveluita. Uusi dynaaminen hankintamalli työllistymistä tukevien palveluiden hankkimiseksi on käytössä ja kriteerit määritelty niin, että hankinnat voidaan toteuttaa poikkeustilanteessakin.

Kuntalaisina voimme myös tukea yrittäjiämme monin tavoin, ostoksilla, lahjakortein, ruokakaupassa tai palveluja hankittaessa. Yrittäjiltä voi jo hyvin kattavasti saada myös ostoksia kotiin toimitettuna verkkokaupan kautta. Kaupunki osaltaan joustaa tuotannollisista sopimuksista ja varmistaa omien hankintojensa ja investointiensa jatkumisen. 

Linnan Kehitys tukee yrittäjiä

Yrityspalvelujen tiimin työntekijät avustavat yrityksiä esimerkiksi Business Finlandin liiketoiminnan häiriötilanteiden kehitysrahoitushakemusten tekemisessä. Linnan Kehityksellä on valmius muodostaa nopeasti asiantuntijatiimejä eri organisaatioiden asiantuntijoista ratkomaan yritysten ongelmia.

Yrityksiä autetaan etsimään vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja, mikäli nykyinen ratkaisu käy liian haastavaksi valitsevasta tilanteesta johtuen.

Linnan Kehityksen www-sivulle on koottu yrityksille suunnatut, eri tahojen tarjoamat, palvelut ja mahdollisuudet selviytyä vallitsevasta tilanteesta. Linnan Kehityksen sivuilta löytyy myös mm. yritysten tarinoita muuttaa ja mukauttaa liiketoimintaansa vallitsevaan tilanteeseen. Lisäksi sivuille kootaan yhteen verkossa tapahtuvia, elinkeinoelämälle suunnattujen koulutuksia ja tapahtumia sekä viestitään niistä yrityksille webinaarien kautta, ts. pidetään elinkeinoelämää yllä virtuaalisesti.

Linnan Kehityksen ostolaskujen maksamista on nopeutettu. Ostolaskut maksetaan heti asiatarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen odottamatta eräpäivää. Myyntilaskujen maksuaikaa pidennetään yrityksen sitä pyytäessä.

Yhdessä selviämme 

Arviot poikkeustilanteen kestosta ovat taaksejääneellä viikolla edelleen vaihdelleet. Loppuviikosta valtioneuvoston päätöksellä eristettiin Uusimaa muusta Suomesta ja lisäksi valtioneuvosto vahvasti suositteli sulkemaan ravintolat, kahvilat, baarit ja vastaavat. Fyysinen etäisyytemme kasvaa edelleen ja niin on tarkoituskin. Lähikontakteja on syytä välttää kaikin tavoin, ehkä hyvinkin pitkään.

Tämä tilanne kysyy meiltä kaikilta, asukkailta, päättäjiltä, yrittäjiltä, kaupungin henkilöstöltä, venymistä, jolle ei toistaiseksi löydy mitään tarkoin määriteltävää loppumisaikaa. Emme voi sanoa, milloin kaikki on taas niin kuin ennen, mutta selviämme tästä kyllä, yhdessä. 

Hämeenlinnassa, 30. maaliskuuta 2020.  
 
Timo Kenakkala 
Kaupunginjohtaja