Suositukset turvalliseen koulunkäyntiin syksyllä 2021

Perusopetus alkaa Hämeenlinnassa keskiviikkona 11.8.2021.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat päivittäneet suositukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Ohessa tiivistetysti koottu ohjeita koulujen syyslukukauden alkuun.

Koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja jatketaan

  • Kasvomaskien käyttöä suositellaan henkilökunnan, yläkouluikäisten ja 6. luokkalaisten osalta.
  • Käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
  • Tehostettua siivousta jatketaan.
  • Kouluun ei tulla oireisena. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Kontaktien määrän minimointi

  • Muiden kuin lasten sekä koulun ja iltapäivätoiminnan henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää.
  • Toiminnassa minimoidaan tarpeettomien kontaktien määrää ryhmien välillä. Sään salliessa hyödynnetään myös ulkotiloja.
  • Ruokailu pyritään järjestämään porrastetusti ja mahdollisuuksien mukaan muita tiloja hyödyntäen. Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua.

Vanhempainillat ja kodin ja koulun välinen yhteistyö

  • Vanhempainillat/-tapaamiset järjestetään etäyhteyksin. 1. ja 7. vuosiluokkien huoltajille ensimmäinen tapaaminen pyritään järjestämään lähitapaamisena. Tilaisuudet järjestetään väljyys ja hygienia huomioiden.
  • Jo sovitut leirikoulut järjestetään turvajärjestelyt huomioiden. Koronatilanteen muuttuessa jo suunniteltuja opintoretkiä/leirikouluja voidaan joutua perumaan.

Lisätiedot:

Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, mika.makela@hameenlinna.fi, p. 040 530 0791