Syksyn tarkastukset Hämeenlinnan neuvolapalveluissa

Hämeenlinnan neuvolapalveluissa jää koronakevään ja -kesän aikana 1.4.-31.7.2020 tekemättä noin 1 500 määräaikaistarkastusta. Lisäksi lähes kaikki perhesuunnitteluun liittyvät käynnit neuvolassa ajalla 1.4.-31.5.2020 jäivät tekemättä.

Syksyn neuvolatarkastukset

Maaliskuun puolivälistä rästiin jääneet neuvolan tarkastukset ja loppuvuoden 2020 kaikki tarkastukset tehdään seuraavasti.

  • 1 v 3 kk terveydenhoitajan tekemä määräaikaistarkastuksen tarkastuskäynti jää pois
  • 2 v. terveydenhoitajan tekemä määräaikaistarkastus; puhelu ja haastattelu huoltajalle, tarpeen mukaan vastaanottokäynti
  • 3 v. terveydenhoitajan tekemä määräaikaistarkastus; puhelu ja haastattelu huoltajalle, tarpeen mukaan vastaanottokäynti
  • 4 v. terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä laaja terveystarkastus toteutetaan neuvolan toimintaohjelman mukaisesti
  • 5 v. terveydenhoitajan tekemä määräaikaistarkastus; potilaskertomuksen kirjausten tarkastaminen, 4 v. tarkastuksen huomioiden perusteella tarvittaessa vastaanottokäynti
  • 6 v. terveydenhoitajan tekemä määräaikaistarkastus vastaanotolla.

Raskaana olevat, vauvat 1,5-ikävuoteen saakka tarkastetaan neuvolassa neuvolan toimintaohjelman mukaisesti.

Neuvolan lisäkäyntejä järjestetään aina tarpeen mukaan. Rokotuksista huolehditaan. Perhesuunnittelukäynnit toteutuvat.

Perhevalmennuksia toteutetaan etänä joka toinen kuukausi. Lisäksi syksyn kuluessa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös live-valmennuksia ym. vertaisryhmiä.

Leikki-ikäisten tarkastuksia aloitetaan neuvoloissa jo kesän aikana.

Kaikissa Hämeenlinnan neuvoloissa toimitaan tämän ohjeistuksen mukaisesti. Huoltajat voivat olla yhteydessä omaan neuvolaterveydenhoitajaan tai odottaa terveydenhoitajan yhteydenottoa.
Neuvolaterveydenhoitajien yhteystiedot.

Lisätiedot:
Heli Haapala, palvelupäällikkö, p. 03 6219008