Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy:n liikennöintialueella olevat koulukuljetukset

Viivästymiset vähentyneet

Koulukuljetusoppilaiden kuljetusaikatauluissa on ilmennyt edelleen yksittäisiä ongelmia, vaikkakin tilanne koulun alkupäivistä on parantunut merkittävästi. Liikennöitsijän mukaan tämän alkuviikon tilanne oli, että kolmesta reitistä yhdellä oli myöhästymisiä yli 10 minuuttia ja kahdella alle 10 minuuttia. Aikatauluja / myöhästymisiä seurataan liikennöitsijän ja kaupungin toimesta.

Ongelmien taustalla kuljettajapula

Kuljetusten järjestämistä on vaikeuttanut akuutti kuljettajien puute, mikä on myös valtakunnallinen ongelma. Tähän mennessä uusia kuljettajia on saatu rekrytoitua ainoastaan Hämeenlinnan ulkopuolelta, jolloin haasteita on aiheuttanut uusien kuljettajien puutteellinen paikallistuntemus. Tilanteen uskotaan paranevan, mikäli uusia kuljettajia saadaan rekrytoitua ja kun uudet kuljettajat oppivat tuntemaan kaupungin ja reitit. Tietyöt Hämeenlinnan keskustan alueella saattavat myös aiheuttaa ajoittain aikatauluongelmia.

Reittien uusi suunnittelumalli

Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy:n koulukuljetusten reititys ja suunnittelu tapahtuu aikaisemmasta poiketen siten, että järjestelmä automaattisesti optimoi reitit ja aikataulut. Reititykseen ja aikatauluihin vaikuttaa päivittäin vaihtuvien oppilaiden määrä ja lukujärjestysajat, mistä syystä myös noutoajat vaihtelevat päivittäin. Uusi käytäntö saattaa alussa aiheuttaa totuttelua vaihtuviin aikatauluihin liittyen.

Lisätiedot:

Sivistys ja hyvinvointi, palvelusuunnittelija Outi Katajarinne, outi.katajarinne@hameenlinna.fi, p. 050 366 2234