Taruksen alueella on harjoitettu metsätaloutta jo sata vuotta

Hämeenlinnan kaupunki teettää Taruksen alueella Padasjoella hakkuita tuoreen metsien hoidon suunnitelman mukaisesti.

Taruksen alueella on pitkä, lähes satavuotinen historia metsätalousalueena sekä lähes viisikymmentävuotinen historia retkeilyalueena. Ensimmäinen metsätaloussuunnitelma on tehty Turvan tilalle vuonna 1928 ja kämppävuokrausta on ollut 1970–luvulta alkaen.

Alueella kulkevalla teemapolkureitillä kerrotaan metsätalouden historiasta ja retkeilijöitä huomioidaan mm. pitämällä polut kulkukelpoisina. Alue on aktiivisessa käytössä ja sitä pidetään viihtyisänä ja hyvänä retkeilypaikkana.

Aluetta hoidetaan kestävästi

Tarusjärven pohjoispuolella sijaitsevaa nuotiopaikan ympäristöä/vanhaa leirialuetta ei olla ”puhdistamassa kaikesta järeästä puustosta”. Kun puita kaadetaan poimimalla, tulee metsänkäyttöilmoitukseen merkitä toimenpiteeksi avohakkuu. Tätä voidaan tulkita väärin siten, että kaikki puut kaadettaisiin – sellaisesta ei tällä kohtaa ole kyse. Alueella tehdään myös uudistushakkuita, mutta järven rantoja ei hakata puustosta paljaaksi.

Kokonaisuudessaan Taruksen alue on noin 1000 hehtaaria ja sille on laadittu tuore metsien hoidon suunnitelma FSC-sertifiointikriteerien mukaisesti. Kriteerien mukaan ympäristöarvoja, mm. vesitaloutta, huomioidaan hyvin. Hakkuita suunniteltaessa ja toteuttaessa kiinnitetään huomioita mm. juuri vesistöjen suojavyöhykkeisiin.

Nämä tarkistetaan rajauksissa ja korjuuohjeissa ja tarkennetaan suunnitelmia tarvittaessa sekä varmennetaan kriteerien noudattaminen. Luonnontilaiset suot/vesistöt on suojeltu jo metsälaissa ja sellaisiin ei kohdistu hakkuita. Kaikista hakkuista on tehty metsänkäyttöilmoitukset ja ne ovat lain mukaisia. Kokonaisuudessaan puuston määrä kasvaa alueella, joten hyödyntäminen on kestävällä pohjalla.

Hämeenlinnan kaupunki perustaa aktiivisesti suojelualueita

Suojelualueita kaupunki on perustanut vuosien varrella varsin merkittävän määrän. Padasjoen alueelta luovutettiin 1990-luvulla valtiolle lähes 500 hehtaaria saarialueita Päijänteen kansallispuistoon liitettäväksi.

Tämän jälkeenkin Padasjoella on luovutettu saaria suojelutarkoitukseen ja mantereen puolelle on perustettu pienempialaisia suojelualueita useamman kymmenen hehtaarin alalle. Koko kaupunkia ajatellen lähes joka vuosi on perustettu suojelualoja ja pelkästään viime vuonna suojeltiin jo 100 hehtaaria Sibeliuksen Metsäksi nimetyllä alueella.

Taruksen alueella on jatkossakin tarkoitus ylläpitää hienoa retkeilyaluetta, jota hoidetaan lain mukaisesti ja ympäristöarvot huomioiden.

Lisätiedot: luonnonhoitopäällikkö Kaarina Aulin, p. 03 621 2427 ja metsätalousinsinööri Mika Rantonen p. 03 621 4685
Luontopalvelujen työohjelmat