Tavoitteena hyvä puistoleikkipaikka – Hämeenlinnan leikkipaikoista halutaan käyttäjien mielipiteitä ja kokemuksia

Vastatkaa koko perheen voimin kyselyyn ja kertokaa yhdessä, minkälainen on hyvä puistoleikkipaikka. Käyttäjät, eli lapset, ovat oman leikkiympäristönsä asiantuntijoita. Leikkipaikka on saavuttanut tavoitteensa vasta kun sen alueella ja välineissä leikitään, ollaan yhdessä ja liikutaan.

Onko leikkipaikkoja tarpeeksi?
Sijaitsevatko ne oikeissa paikoissa?
Minkälaisilla välineillä halutaan leikkiä?
Onko sattunut haavereita?

Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä ja vastausaikaa on perjantaihin 14.8.2020 klo 16 asti. Kyselyyn pääsette täältä: Puistoleikkipaikkojen sähköinen kyselylomake.

Lapsiystävällinen ympäristö antaa mahdollisuuden turvalliseen seikkailuun

Hämeenlinnaan ollaan laatimassa leikkipaikkoja koskevaa palveluohjelmaa ja kysely toteutetaan työn taustaksi. Leikkipaikkaverkoston laadukas ylläpito ja tasapuolinen palveluiden turvaaminen edellyttää leikkipaikkojen kunnostamisen ja rakentamisen tarkkaa ohjelmointia. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva nykyisestä leikkipaikkaverkostosta ja määrittää pidemmän tähtäimen kehittämiskohteet perustuen käyttäjäkunnan ja vaikutusalueen laajuuteen sekä puiston käyttöasteeseen. Varsinaisten toimenpiteiden rahoitus ja toteutus päätetään edelleen erikseen kaupunkirakennelautakunnassa, vuosittain laadittavien talousarvioiden yhteydessä.

Eri kokoisia leikkipuistoja

Nyt laadittavan ohjelman tavoitteena on muodostaa Hämeenlinnan leikkipaikoille hierarkia ja määrittää laadulliset kriteerit kullekin leikkipaikkatyypille. Sijainti ja vaikutusalueen laajuus ohjaavat leikkipuiston mitoitusta ja suunnittelua ja hierarkiataso määrittelee paikan väline- ja varustetason. Perusleikkivälineistöä ovat keinut, hiekkalaatikko, jousituotteet, liukumäki sekä kiipeilytelineet. Lisäksi perusvarusteita ovat penkki aikuisille ja roska-astia, sekä riittävä valaistus.

Tavoitteena laadukas ja turvallinen leikkipaikkaverkosto

Tällä hetkellä puistoleikkipaikkoja on 105 kappaletta. Vaikka peruskorjauksia tehdään 2-3 puiston vuosivauhdilla, Hämeenlinnassa on paljon elinkaarensa loppuvaiheessa olevia, yli 15 vuotta vanhoja kohteita. Elinkaari määräytyy paikan käyttäjämäärän ja välineiden keston mukaan. Elinkaaren aikana leikkivälineiden osia uusitaan, välineitä korjataan ja maalataan. Paikan vanhetessa huollon ja korjauksen tarve kasvaa. Myös muu ympäristö, kuten turva-alustat ja kasvillisuus, tarvitsevat säännöllistä hoitoa. Heikkokuntoisimpia alueita on muutettu lisääntyneet turvallisuusvaatimukset täyttäviksi poistamalla välineitä, mutta usein tilalle ei ole tullut mitään. Ohjelmassa tullaan tarkastelemaan myös pienempien ja toistensa kanssa lähekkäin sijaitsevien kohteiden poistamista. Tavoitteena on resursseihin nähden laadukas ja turvallinen leikkipaikkaverkosto.

Suunnitteluapua Ahveniston leikkipaikan uusimiseen

Ahveniston toimintapuiston leikkipaikka peruskorjataan vuoden 2021 aikana. Kyselyn lopussa toivomme teidän vielä kertovan, millaisen leikkipaikan toivoisitte Ahvenistolle rakentuvan.

Hämeenlinna on lapsiystävällinen kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki sai ensimmäisenä Suomessa UNICEFin myöntämän lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2013. Tunnustuksen saa, kun kunta sitoutuu kestävään kehittämistyöhön lasten ja nuorten osallisuuden eteen. Tunnustus uusittiin vuosina 2015 ja 2017. Tunnustus on nykyisellään voimassa neljä vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkumista.

Lapsiystävällisyydessä on ennen kaikkea kyse ajattelutavasta ja toimintakulttuurista. Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia ja nuoria kuunnellaan ja heille tarjotaan monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisätiedot:
Kaupunkirakenne, infran suunnittelu
Maarit Eskola, viheraluesuunnittelija
p. 050 436 5168 maarit.eskola@hameenlinna.fi