Tervaniemen uimarannalla sinilevätilanne on vaihdellut tällä viikolla

Kaikilta Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannoilta haettiin tällä viikolla keskiviikkona ja torstaina uimavesinäytteet.  Näytteenoton yhteydessä arvioitiin myös sinilevän määrä. Näytteenoton yhteydessä vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Ormajärvellä Untulan ja Sankolan sekä Matkolammin uimarannoilla. Alajärven Tervaniemen uimarannalla sinilevää oli runsaasti maanantaina 13.7.2020. 

Alkuviikolla tehtyjen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen levähavaintojen mukaan Tervaniemessä todettiin vähäisiä määriä sinilevää. Torstaina näytteenoton yhteydessä Tervaniemessä ei havaittu sinilevää.

Viranomaispalvelut tarkkailee uimarantojen sinilevätilannetta. Toimenpiteet riippuvat aistinvaraisesti tehdyistä havainnoista. Levämäärän kehitystä seurataan uimarannoilla, joilla on havaittu sinilevää. Uimareita varoitetaan, jos rannalla todetaan runsas tai erittäin runsas sinleväesiintymä.

Seuraavat uimavesinäytteet otetaan noin kolmen viikon kuluttua 3.8. alkavalla viikolla.

Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset ja sinilevätilanne päivitetään sivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2020.

Terveydensuojeluviranomaisen valvonnan lisäksi Tervaniemen uimarannan sinilevätilannetta voi seurata Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen leväseurannasta

Lisätietoa syanobakteereista eli sinilevistä

Kukinnan eli sinileväesiintymien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa. Tuulet ja virtaukset liikuttelevat sinilevämassaa, joten sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana. Muun muassa lämmin ja tyyni sää sekä ravinteet edistävät syanobakteerien eli sinilevien kasvua ja esiintymistä. Uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista.

Sinilevän määrä arvioidaan silmämääräisesti neliportaisella asteikolla:

0-luokka – Ei sinilevää – Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.

1-luokka – Hieman sinilevää – Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.

2-luokka – Runsaasti sinilevää – Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.

3-luokka – Erittäin runsaasti sinilevää – Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Jos uimari havaitsee uimavedessä epätavanomaisia muutoksia, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai runsaasti sinilevää, kannattaa asiasta ilmoittaa terveydensuojeluviranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannan ilmoitustaulla olevasta tiedotteesta.

Lisätietoja syanobakteereista saa ympäristöhallinnon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Lisätiedot: terveystarkastaja Päivi Lindén, puh. 040 523 6772, paivi.linden@hameenlinna.fi