Tervaniemen ulkoilualuetta kunnostetaan kevään ja syksyn 2021 aikana

Keväällä ennen virallisen uimakauden alkua 15.6. muokataan laiturin ja kodan väliin jäävää nurmialuetta siten, että nurmialue muutetaan hiekalle hanhien karkottamiseksi alueelta. Samassa yhteydessä tehdään toinen rantalentopallokenttä, olemassa olevan kentän viereen rannan puolelle. Kevään aikana tehdään myös rannalle tultaessa oikealla puolella olevan ensimmäisen pysäköintialueen osalta pieni laajennus ja pysäköintialueen päähän asetetaan ajoesteet, joilla estetään läpiajo rannan toisella puolella olevalle pysäköintialueelle pururadan läpi.

Uimarannan viereinen huonokuntoinen kota purettiin jo aiemmin keväällä ja tilalle rakennettiin uusi kota ja kodan eteen uusittiin pöytäpenkit.

Kunnostustöitä jatketaan syksyllä uimakauden jälkeen

Virallisen uimakauden jälkeen syksyllä jatketaan kunnostusta seuraavin toimenpitein:

Uimarannalle saavuttaessa vasemmalla oleva pienempi pysäköintialue kunnostetaan ja sitä laajennetaan. Pysäköintialueen ja vanhan huoltorakennuksen välissä oleva risteysalue, missä ajorata ja pururata risteävät, selkeytetään ja keskialueelle tehdään pieni viheralue, johon istutetaan muutamia puita ja alue ympäröidään istutusalueilla ja sen keskelle tuodaan piknikpöytiä rannankäyttäjille.

Vanha huoltorakennus puretaan ja tilalle tuodaan uusi huoltorakennus, jossa on myös pukuhuonetilat. Tulevaksi talvikaudeksi 2021-2022 on tarkoitus saada rantaan myös avantouintipaikka, jonka käyttäjiä pukuhuoneet palvelevat. Lisäksi ulkokuntoilupaikalle lisätään uusi kuntoiluväline.

Suunnitelmakuva tervaniemen ulkoilualueen kunnostuksesta

Hanke rahoitetaan osin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saadulla avustuksella.
Työt tehdään Hämeenlinnan kaupungin, kaupunkirakenteen omajohtoisina töinä.

Lisätiedot: Olli Aaltonen, vastaava mestari p. 03 621 5090 ja Jouko Keskimaa, puistomestari p. 03 621 3442