Terveyspalvelujen asiakasmaksuihin merkittäviä muutoksia 1.7.2021 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus tulee voimaan 1.7.2021. Perusterveydenhuollossa uudistuksen merkittävin muutos on hoitajavastaanottojen muuttuminen maksuttomiksi. Heinäkuusta alkaen terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanottokäynneiltä ei siis peritä maksua. Jatkossa kaikista peruuttamattomista poisjäänneistä voidaan kuitenkin laskuttaa 50,80 euron suuruinen sakkomaksu. Sakkomaksu peritään 1.7 alkaen vain yli 18-vuotiailta.

Mikäli hoitajakäynti muuttuu lääkärikäynniksi kesken vastaanoton, asiakkaalle kerrotaan veloitettavasta lääkärinkäyntimaksusta.

Mielenterveyteen liittyvä avosairaanhoito ja osa lääkärintodistuksista muuttuu maksuttomaksi

Hoitajakäyntien maksuttomuuden lisäksi myös joitakin lääkäripalveluja saa jatkossa maksutta. Maksuttomia palveluita ovat 1.7. alkaen:

  • Kaikki avosairaanhoito silloin, kun syynä on mielenterveyteen liittyvä vaiva.
  • Lääkärin tekemä työttömän terveystarkastuksen ensimmäinen käynti. Työttömän terveystarkastukseen ohjataan terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan kautta.
  • Hoidon, kuntoutuksen, lääkekorvauksen tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi tarvittava lääkärintodistus.

Laskut ja maksuvapautukset

Asiakasmaksun laskulle liitetään jatkossakin oikaisuvaatimusohje sekä tieto asiakasmaksuvapautusmahdollisuudesta. Asiakasmaksuvapautusta voi jatkossa hakea lääkäri- ja fysioterapiakäyntien lisäksi myös suun terveydenhuollon ja Vanajaveden sairaalan vuodeosaston maksuista. Asiakasmaksuvapautus on aina ensisijainen suhteessa toimeentulotukeen.