Tiedote lasten ja nuorten huoltajille oppilas- ja opiskeluhuollosta 1.1.2023 alkaen

Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme, on 1.1.2023 alkaen oppilas- ja opiskeluhuollon koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien sekä kuraattorien ja psykologien työnantaja. Samalla vastuu oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kaupungeilta hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä opetuksen järjestäjien eli kuntien kanssa palveluiden järjestämiseen liittyen.

Oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluihin ei tule vastuun siirtymisen vuoksi muutoksia, vaan ne järjestetään vuoden 2023 alusta alkaen edelleen lähipalveluna oppilaitoksessa tai oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä. Toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palveluja voidaan järjestää myös keskitetysti opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä.

Lapsenne ja nuorenne voi käydä edelleen asioimassa tarpeen mukaan omassa lähikoulussaan oppilas- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin luona, kuten tähänkin asti.

Mikäli teillä herää kysymyksiä oppilas- ja opiskeluhuollon palveluihin liittyen, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä palveluista vastaaviin lähijohtajiin ja päällikköön:

Sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2023 alkaen muotoa etunimi.sukunimi(at)omahame.fi

Uutinen Oma Hämeen verkkosivuilla