Tilaisuuksien ja juhlien järjestäminen kouluissa ja päiväkodeissa loppuvuoden aikana

Koulujen ja päiväkotien juhlaperinteet ja niihin liittyvä yhteisöllisyys ovat tärkeitä asioita ja niiden vaaliminen tulee tehdä turvallisuus huomioiden.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoivat 12.10.2021 koronaepidemiaan liittyvän toimintasuosituksen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille. Suosituksen mukaan isoja yhteistilaisuuksia järjestettäessä tulee huomioida väljyys- ja hygieniatekijät.

Hämeenlinnassa koulujen ja päiväkotien tilat sekä lapsi- ja oppilasmäärät ovat keskenään hyvin erilaisia, joten kansallisen ohjeen soveltaminen ratkaistaan koulu- ja päiväkotikohtaisesti. Juhlia ja tilaisuuksia suunniteltaessa hyödynnetään jo tutuksi tulleita käytänteitä mm. luokkakohtaisia juhlia ja ulkotilojen käyttöä.

Suunnitelmia tarkennetaan, mikäli alueelliset tai kansalliset viranomaiset antavat asiaan liittyen uusia suosituksia tai määräyksiä.

Lisätiedot:

opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, mika.makela@hameenlinna.fi, p. 040 530 0791
varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja, elina.oja@hameenlinna.fi, p. 050 305 0979