Toimintaohjeet liikuntapaikkojen käyttöön 1.6.2020 alkaen

Valtioneuvosto on linjannut 4.5.2020, että harrastustilat ja -paikat, uimahallit sekä muut urheilutilat voidaan avata viimeistään 1.6.2020. Hämeenlinnan kunnallisten liikuntapaikkojen käytössä tulee kiinnittää erityisestä huomiota turvavälien ja hygieniaohjeiden noudattamiseen.

Kokoontumisrajoitus 50 henkilöä on voimassa toistaiseksi. Toiminnan ja valvonnan vastuu on vuoron varanneella toimijalla.

Valtioneuvosto ja aluehallintovirasto korostavat jokaisen toimijan sekä kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan. Näin omalta osaltaan he ehkäisevät koronaviruksen leviämistä. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

Ohjeistukset luettavissa kokonaisuudessaan Liikuntahallien verkkosivuilta.