Tonttivuokriin korotus

Inflaation ja elinkustannusindeksin nousu johtaa tonttivuokrien korotuksiin 7,1 prosentilla Hämeenlinnan kaupungin vuokratonteilla.

Tontinvuokrasopimuksissa tonttivuokrat on useimmiten sidottu elinkustannusindeksiin, ja sopimuksen mukaan vuokrat tarkistetaan vuosittain. Viime vuosina korotukset ovat olleet maltillisempia, mutta tänä vuonna inflaation ja elinkustannusindeksin nousun johdosta tehtävät korotukset ovat huomattavasti korkeampia.

Valtaosa muista maanvuokrista on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokrankorotus koskee myös niitä.
Vuokralaisille lähetetään vuoden 2023 laskut touko-kesäkuun vaihteessa ja vuokrat erääntyvät maksettavaksi 30.6.2023 mennessä.

Vuokraan on mahdollista hakea korollista maksuaikaa kaksi kuukautta siten, että ensimmäinen erä maksetaan 30.6., toinen 31.7. ja kolmas erä 31.8.2023 mennessä.

Mikäli vuokra on 5000 euroa tai suurempi, korollista maksuaikaa on mahdollista hakea neljä kuukautta, siten, että ensimmäinen erä maksetaan 30.6. ja seuraavat erät 31.7, 31.8., 30.9. ja 31.10.2023.
Erät voivat olla eri suuruisia, mutta vuokra tulee kokonaisuudessaan olla maksettuna viimeisenä eräpäivänä. Korot laskutetaan erikseen.

Tontin vuokralainen voi hakea maksuaikaa laskun saatuaan ennen eräpäivää. Maksuaikaa haetaan ”maaomaisuuden hallinta” -sivulta löytyvällä lomakkeella.

Päätös maksuajan myöntämisestä lähetetään hakijalle hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja: tonttipalvelut@hameenlinna.fi