Tule kehittäjäasiakkaaksi Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluihin

Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluihin haetaan kehittäjäasiakkaita osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Kehittäjäasiakkaalla tarkoitetaan sosiaali- ja/tai terveyspalvelun asiakasta tai hänen läheistään, joka osallistuu yhdessä työntekijöiden kanssa palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Kehittäjäasiakastehtävistä maksetaan palkkio.

Kuka voi toimia kehittäjäasiakkaana?

Sovit kehittäjäasiakkaaksi, jos

  • olet käyttänyt Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- tai terveyspalveluita
  • sinulla on rakentavaa kehittämisotetta
  • et ole akuutissa kriisitilanteessa tai keskellä haastavaa elämäntilannetta.

Voit päästä kehittäjäasiakkaaksi käymällä lyhyen (9 lähiopetustuntia) kehittäjäasiakaskoulutuksen. Koulutus on maksuton ja sen järjestää Hämeenlinnan kaupunki yhteistyössä Kanta-Hämeen FinFamin, Hämeen Setlementin ja KoKoA ry:n kanssa.

Syksyn 2021 kehittäjäasiakaskoulutus

Syksyn kehittäjäasiakaskoulutus järjestetään 18.9–9.10.2021. Hakuaika koulutukseen on 9.8.-29.8.2021.

Koulutusajankohdat ja –teemat:

  • la 18.9 klo 9-12: Kehittäjäasiakkuus kaupungin palveluissa
  • la 2.10 klo 9-12: Vuorovaikutus, kohtaaminen ja kehittäjäasiakkaana toimiminen
  • la 9.10 klo 9-12: Yhteiskehittäminen.

Koulutuksen käyminen ei velvoita sinua mihinkään. Koulutuksen tarkoituksena on, että liityt koulutuksen jälkeen Hämeenlinnan kaupungin kehittäjäasiakkaaksi ja Hämeenlinnan kaupunki voi tarjota sinulle kehittäjäasiakastehtäviä. Tehtävän vastaanottaminen on kuitenkin aina vapaaehtoista. Sopivan tehtävän löytymistä ei voida myöskään taata.

Hae koulutukseen

Lisätietoa kehittäjäasiakastoiminnasta