Tulevaisuusagentit kehittämässä kaupungin toimintoja

Hämeenlinnan kaupungilla oli touko-kesäkuun ajan töissä neljätoista tulevaisuusagenttia. Tulevaisuusagenteiksi palkattiin hämeenlinnalaisia 1998-2007 syntyneitä nuoria osana Avoin kunta –hanketta. Nuorten tehtävinä oli osallistua työyksikön arjen tehtäviin ja kesätyön aikana kerätä ideoita ja kehittämisajatuksia, jotka kirjattiin ylös digitaalisen lomakkeen avulla. Nuoria oli töissä kirjastossa, taidemuseossa sekä kaupunginmuseossa. Näiden lisäksi tulevaisuusagentteja oli mukana Räikee -katutaidefestivaalin toiminnoissa sekä kehittämässä viestintää ja keskustelukulttuuria osana Hyvin sanottu –hanketta.

Keskustelukulttuurin kehittämisen parissa työskennelleet tulevaisuusagentit Eeti Karjalainen ja Veena Hänninen kävivät haastattelemassa muita tulevaisuusagentteja heidän kokemuksistaan ja koostivat siitä alla olevan yhteenvedon:

Haastateltavanamme ovat Hämeenlinnan kaupungin tulevaisuusagentit eri tehtävistä

Hämeenlinnan museon agentit kokevat oman työnsä mielekkääksi sekä heille sopivaksi. Alku oli hieman epäröintiä ja jännitystä, mutta loppua kohden on näyttänyt todella hyvältä. He kokevat voivansa tulla uudelleen tulevaisuusagentin tehtävään, mikäli työnkuva ei ole täysin samanlainen. Museon agentteja on kaksi ja he toimivat työparina. He ovat kokeneet työparina toimimisen hyvänä, koska kaikkea ei voi tehdä aina yksin, niin apukäsi on vaan hyväksi. Työajat sekä työtehtävät ovat hyvin omaan kesälomaan sopivat: joustavat ja rennot. He ovat päässeet käyttämään omia taitojaan hyväksi agentteina toimimisessa. Erityisesti somen edistämistä sekä editointia.

Taideagentit Hämeenlinnan taidemuseolta eivät ole katuneet sitä, että hakivat mukaan tulevaisuusagentin tehtävään. Agentit ovat muutenkin halunneet vierailla paikoissa, joihin pääsivät työtehtävien kautta, joten sen puolesta he ovat olleet todella tyytyväisiä omiin työtehtäviin. Työtehtävien lisäksi he ovat olleet tyytyväisiä myös työaikoihin. Ne ovat olleet joustavia ja yhteisistä tarkoista ajoista on sovittu etukäteen ja tarpeeksi ajoissa. He kuitenkin kokevat, että eivät välttämättä tulisi agentin tehtäviin toista kertaa, vaan suosittelisi paikkaa jollekin toiselle, jotta muutkin saisivat mahdollisuuden kokea agentin työtä. He ovat päässeet näyttämään omia taitojaan somen parissa, koska se on tämän ikäisten juttu.

Hämeensaaressa Hämeenlinnan kaupungille työtä tekevät kuvailevat työnimikettään ‘’kulttuurialan sekatyöntekijä’’ koulutukseltaan he ovat kuitenkin nuoriso-ohjaajia. Heidän työnkuvanaan on yleisesti tapahtumien järjestely ja tänään he olivat siellä soittamassa dj-musiikkia. He ovat työssään yhdistäneet harrastuksen ja työn yhteen, joten työnkuvan on senkin takia mielekästä ja kiinnostavaa. He kokevat työnsä erityislaatuiseksi, koska tällaista toimintaa ei oikein järjestetä Hämeenlinnassa. Työajat ovat vaihtelevia, joskus he tekevät pitkää päivää ja joskus vähän lyhyempää. Taidot pääsevät kehiin, kun he opettavat nuorempia skeittaamaan.

Sairiossa on Skeittipuistossa maalajia tulevaisuusagentin tehtävissä. Ensimmäinen viikko meni hengailussa ja skeittipaikkojen tutkimisessa, mutta toisella viikolla he ovat päässeet jo spreijailemaan ja maalailemaan Skeittipuistoon. Työ on mielekästä ja he voisivat hakea uudelleen agentin tehtäviin. Työtä tehdään neljän hengen porukalla, mutta maalaaminen on kuitenkin itsenäistä. Työajat ovat viiden tunnin mittaisia, joustavia ja rentoja. Positiivista työajoissa on se, että ei tarvitse tulla liian aikaisin. Aikaisempaa kiinnostusta tai taitoa maalaamiseen ei välttämättä tarvita, työtehtävää voi käyttää myös oppimiseen.

Erilainen kesätyö

Tulevaisuusagenttien työaika oli yhteensä 50 tuntia. Osa työstä tehtiin työyksiköissä ja osa itsenäisesti. Nuoret kiittelivätkin mahdollisuudesta erilaiseen kesätyöhön, jossa pääsi itse vaikuttamaan työaikaansa ja suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.  

Tulevaisuusagenttien työtehtävien aikana syntyneitä ideoita ja kehittämisajatuksia hyödynnetään kaupungin toimintoja kehitettäessä.