Tuliko viesti perille? Lähes 800 hämeenlinnalaista kertoi mielipiteensä Hämeenlinnan kaupungin viestinnästä

Hämeenlinnan kaupunki kysyi helmikuussa asukkailta, tuliko viesti perille? Kyselyn tarkoituksena oli selvittää

  • kuinka hyvin kaupungin viestintä tavoittaa asukkaat,
  • missä kanavissa kannattaa viestiä,
  • onko kaupungin viestintä selkeää ja kiinnostavaa ja
  • miten asukkaat toivovat kaupungin viestintää kehitettävän.

Kyselyyn saatiin lähes 800 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!

Viestinnän monikanavaisuutta ja selkeyttä arvostetaan

Kysyimme asukkailta, viestiikö Hämeenlinnan kaupunki ajankohtaisista päätöksistä, palveluista ja tapahtumista riittävästi ja 46 prosenttia vastaajista koki viestintää olevan sopivasti. 53 prosenttia sen sijaan koki, että viestintää on liian vähän.

Kyselyn perusteella tärkeimpiä viestintäkanavia olivat paikallinen media ja Hämeenlinnan kaupungin verkkosivut. Näitä molempia kanavia kertoi käyttävänsä yli 90 prosenttia vastanneista. Sosiaalisen median kanavista tärkeimmäksi nousi Facebook. Myös Arjessa Mukana -asukaslehti on edelleen digitaalisten kanavien rinnalla tärkeä viestintäkanava ja nousee kyselyssä neljännelle sijalle. Sen sijaan Twitter, LinkedIn ja Hämeenlinna Taskussa -sovellus jäivät kyselyn mukaan käyttäjämääriltään vähäisiksi.

Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista koki kaupungin viestinnän olevan luotettavaa sekä sävyltään ja tyyliltään sopivaa. Molemmat saivat vastaajilta keskimääräiseksi arvioksi 3,8 asteikolla 1-5. Sen sijaan tiedon helppo löydettävyys jäi arvioinnissa heikoimmalle sijalle ja sai vastaajilta arvion 2,9.

Positiivisia mainintoja kyselyn vastauksissa keräsivät eniten viestinnän monikanavaisuus, selkeys ja asiallisuus, viestintä sosiaalisessa mediassa ja asukaslehti. Myös kaupunginjohtajan aktiivinen viestintä keräsi kiitosta. 

Kritiikkiä asukkaat sen sijaan antoivat muun muassa verkkosivujen sekavuudesta ja siitä, että viestintä on liian virallista, latteaa ja vakavaa. Asukkaat myös kokevat, että päätöksistä ei tiedoteta riittävästi ja ennakoivasti. Myös tapahtumien markkinointiin toivotaan parannusta.

”Kun kysyimme asukkailta, mistä aiheista he toivot lisää viestintää, niin ehdottomaksi ykköseksi nousee tapahtumat. Tapahtumien markkinointiin meidän pitää jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Toiseksi eniten toivotaan tietoa päätöksenteosta. Erityisesti asukkaat toivovat avointa viestintää valmistelussa olevista asioista”, toteaa kaupungin viestintäpäällikkö Mia Hällström.

Kaupungin viestintäpäällikkö Mia Hällström
Mia Hällström aloitti Hämeenlinnan kaupungin viestintäpäällikkönä syksyllä 2022. Kuva: Miika Kangasniemi

Kohti parempaa viestintää

Kyselyn avoimissa vastauksissa tuotiin esille monia asioita, joihin viestinnän kehittämisessä voidaan tarttua. Asukkaat toivovat, että paikallismediassa olisi laajasti sisältöjä kaupungin asioista ja paikallismedian toivottiin myös tavoittavan laajasti kaikki kaupunkilaiset. Kyselyn perusteella sosiaaliseen mediaan pitää panostaa entistä enemmän ja verkkosivujen kehittäminen olisi myös tarpeellista. Asukkaat toivovat selkeitä kanavia ja eri kohderyhmille kohdennettua tietoa. Erityisesti ikäihmisten ja nuorten tavoittaminen nousee vastauksissa esiin.

”Paperimateriaalia tarvitaan edelleen digitaalisten kanavien ohella ja samaan aikaan meidän on mietittävä, missä kanavissa tavoitamme nuoret ja millainen sisältö heitä kiinnostaa”, pohtii Hällström.

”Halusimme osallistaa asukkaita viestinnän kehittämiseen ja onnistuimme siinä hyvin. Saimme hienon määrän vastuksia sekä paljon avoimia kommentteja siitä, mikä kaupungin viestinnässä toimii ja mikä ei toimi. Saimme paljon myös ihan konkreettisia ideoita asukkailta viestintämme kehittämiseen. Aiomme muun muassa hyödyntää digitauluja entistä paremmin ja kehittää uusille asukkaille lähetettävää tervehdystä. Kyselyn vastausten perusteella kehitämme tulevaisuudessa viestintäkanaviamme ja kevään aikana pohdimme muun muassa sitä, miten viestimme avoimemmin ja selkeämmin päätöksistä ja palveluista”, kertoo Hällström.

Viestintäkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin joukkoliikenteen Waltti-kortteja, leffalippuja, museokortteja ja uimahallilippuja. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Lisätiedot:

Mia Hällström, viestintäpäällikkö
puh. 040 455 7576
mia.hallstrom@hameenlinna.fi

Asukasviestintäkyselyn mainos
Asukaskyselyn kampanja oli käynnissä helmi-maaliskuussa 2023.