Tuore lukutaitoraportti: Toisluokkalaisten lukutaito Hämeenlinnassa erinomaisella tasolla – yläkoulussa haasteita

Lukutaidolla on laaja vaikutus lasten ja nuorten oppimiseen sekä hyvinvointiin. Tuoreen Lukuseula-raportin mukaan erityisesti toisen luokan oppilaiden lukutaito on erinomaisella tasolla. Lukuseulaan osallistui kaikkiaan 1849 hämeenlinnalaista 2.-, 7.-, ja 9.-luokkalaista.

Lukuseularaportissa asetettuun lukutaidon tavoitetasoon ylsi toisen luokan oppilaista valtaosa. Koronapandemian vaikutukset näkyivät kuitenkin yläkoululaisten, erityisesti 9.-luokkalaisten lukutaidossa.

– Sujuva lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Hämeenlinnalaiset opettajat ovat tehneet työtä määrätietoisesti ja tulokset alkavat jo alakouluissa näkyä, Hämeenlinnan opetuspäällikkö Minna Lumme kertoo.

Lukuseula on ryhmässä toteutettava digitaalinen lukutaidon arviointiväline. Työkalua käytetään peruskoululaisten teknisen lukutaidon ja tekstinymmärtämisen arvioimiseen sekä lukemisen vaikeuksien paikantamiseen. Arviointi tehtiin Hämeenlinnassa ensimmäistä kertaa.

– Lukuseula on luotettava lukutaidon arviointiväline, jolla saadaan tarkkaa tietoa peruskoululaisten teknisen lukutaidon ja tekstinymmärtämisen tasosta. Lukuseulaa käytetään systemaattisesti noin kymmenessä kunnassa ja lukuvuonna 2021–2022 arviointiin osallistui yli 50 000 peruskoululaista, Lukuseulasta vastaava tutkija Lauri Ståhlberg toteaa.

Koronapandemia vaikutti nuorten lukutaitoon

Etäkoulu ja erityisjärjestelyt lisäsivät erityisesti 9.-luokkalaisten haasteita. Lukutaidon tavoitetason alittaneilla oppilailla saattaa ilmetä vaikeuksia niissä oppiaineissa, joissa lukutaitoa vaaditaan.

– Saimme etäkoulun toimimaan kouluissamme nopealla aikataululla. Valitettavasti poikkeukselliset kouluvuodet jättivät kuitenkin jälkensä. Tähän haasteeseen olemme tarttuneet monin toimenpitein, opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä toteaa.

Kanta-Hämeessä kehitteillä monia toimenpiteitä lukutaidon edistämiseksi

Kanta-Hämeessä ratkaisuja lukutaidon vahvistamiseksi etsitään muun muassa Oikeus Oppia -hankkeessa käynnistetyn Kieli, mieli, lukeminen -ohjelman avulla.

– Hämeenlinnassa otetaan alkaneen lukuvuoden aikana käyttöön Oikeus oppia -hankkeessa kehitetty lukitukimalli, joka vahvistaa lukutaidon kehityksen tuen suunnitelmallisuutta ja auttaa kohdentamaan oppimisen tukea juuri niille, jotka sitä tarvitsevat, Lumme lisää.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Lauri Ståhlberg
lauri@lukuseula.fi, p. 040 757 8818

Opetuspäällikkö Minna Lumme
Hämeenlinnan kaupunki, sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto
minna.lumme@hameenlinna.fi, p. 040 511 5843

Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä
Hämeenlinnan kaupunki, sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto
mika.makela@hameenlinna.fi, p. 040 530 0791

Kansallinen lukutaitostrategia (opetushallituksen julkaisut)