Tutustu keskustan liikenneselvitykseen

Tutustu ja kommentoi Hämeenlinnan keskustaan laadittua liikenneselvitystä sivulla Hämeenlinnan keskustan liikenneselvitys. Samalla sivulla voit jättää mielipiteesi selvitykseen liittyen. Aikaa kommentoinnille oli 12.9.2023 asti. Kommentointi on päättynyt. Kiitos kommenteista.

Keskustan liikenneselvityksen visio on ”Kaikilla liikennemuodoilla saavutettava lapsiystävällinen keskusta”

Liikenneselvityksen laatimistarve on tullut ajankohtaiseksi keskustavision päivittämisen myötä. Se on osa uuden keskustavision lähtökohta-aineistoa. Tarkoituksena on ollut laatia yleispiirteinen selvitys, jossa tarkastellaan Hämeenlinnan keskustaan liittyviä liikenteellisiä lähtökohtia ja ratkaisumalleja.

Liikenneselvityksen visiossa keskustaa kehitetään kohti kaikille soveltuvaa ympäristöä, jossa kadut ovat turvallisia hidaskatuja puu- ja pysäköintikaistoineen. Kävelyn ja erityisesti pyöräilyn sujuvuutta parannetaan keskustassa. Henkilöautojen pysäköinnin osalta tavoitellaan keskitettyä pysäköintiratkaisua joko linja-autoaseman tai entisen kaupungintalon tontille. Autolla pääsee edelleen keskustaan, mutta aiempaa hitaammilla nopeuksilla. Pyöräilylle ja autoilulle on keskustassa omat pääreittinsä.

Liikenneselvityksen esisuunnitelmissa on esitetty katujen perusratkaisut

Esisuunnitelmissa on esitetty tarkemmin katujen perusratkaisut, joiden perusteella on arvioitavissa koko hankkeen kustannukset. Liikenneselvityksen pohjalta lähdetään priorisoimaan ja tarkentamaan keskustan liikennesuunnitelmaa kohti tavoitetilaa. Esisuunnitelmaa täydennetään myöhemmin laadittavalla yleissuunnitelmalla, jossa tarkennetaan ratkaisuja katukohtaisesti. Tuleva yleissuunnitelma sisältää myös katukohtaiset kustannusarviot.

Tavoitteena on toteuttaa keskustan liikennejärjestelyt vaiheittain kohti liikenneselvityksen visiota.

Hämeenlinnan keskustan liikenneselvitys esiteltiin kaupunkirakennelautakunnalle 14.6.2023. Täydennetty liikenneselvitys esisuunnitelmineen tuodaan kaupunkirakennelautakunnalle uudelleen syksyllä 2023, minkä jälkeen täydennetty liikenneselvitys viedään kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.