Työllisyyden kuntakokeilun valmistelu jatkuu Hämeenlinnan seudulla

Työ- ja toimintaympäristömme on muuttunut isosti nyt viimeisen kahden viikon aikana. Samaan aikaan hallituksen työllisyystavoitteiden toteuttaminen nousee isoon rooliin: mitä teemme yhdessä ja miten valmistaudumme tulevaan ja samalla huolehdimme tärkeimmästä eli asiakkaidemme hyvästä palvelusta. Yhdessä selviämme.

Työllisyyden kuntakokeilujen valmistelua jatketaan sovitun aikataulun mukaisesti. Työministeri on ottanut asiaan kantaa ministerityöryhmässä 19.3.2020 ja siellä on päätetty valmistelun jatkumisesta. Hämeenlinnan seudun kunnat, Hämeen TE-toimiston edustajat, Hämeen ELY-keskus ovat sopineet myös, että kuntakokeilun valmistelu jatkuu poikkeusolojen rajoituksen huomioiden.

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun valmistelun tueksi on perustettu valmistelutiimi, joka kokoontuu maanantaisin. Nyt valmistelutiimi muuttuu kuntakokeilun valmiustiimiksi, jonne jokainen taho tuo ajankohtaiset työllisyyden asiat tiedoksi. Työllisyyden valmiustiimille voi esittää kysymyksiä oman edustajan kautta.

Valmistelun aikataulu

Hämeenlinnan seudun kunnat ja TE-toimisto on sopineet, että kaikki laajemmat työpajat siirretään myöhempään ajankohtaan TE-toimiston ruuhkan takia. Kuntakokeilun valmistelutyö taustalla kuitenkin jatkuu ja yhteisiä pienempiä valmistelutilaisuuksia järjestetään mm. Teams –etäyhteyksiä hyödyntäen. Pienempiä valmisteluryhmiä on mm. työnkuvat ja kokeilutoimiston prosessit, maahanmuuttajien palvelut ja prosessit, nuorten palvelut ja prosessit.

Seuraava isompi TE-toimiston henkilöstön ja kuntien henkilöstön yhteinen työpaja on 24.4. klo 8.15-10 Kuntakokeilun työpaja: Työtehtävät ja kohti konkretiaa, ETÄ (Teams – kutsun saa ilmoittautumisen yhteydessä sara.rantanen@hameenlinna.fi). Saa ilmoittautua jo.

Toukokuun yhteinen työpaja on 29.5. klo 8.15-10. Työpajan toteutus järjestetään vallitsevan ohjeistuksen mukaisesti. Varaa nämä kaksi aikaa jo kalenteriisi. Ilmoittumassa Sara Rantaselle, saat kalenterikutsun, jossa on jo teams –kutsu. Näin saat myös muutoksista tiedon suoraan sähköpostiisi.

Sovimme valmistelutiimissä, että kokoamme noin kerran kuukaudessa tiedotteen kuntakokeilun valmistelusta, jonka välitämme aina kaikille TE-toimiston, kuntien, KELAn ja oppilaitosten edustajille. Edustajien toivomme huolehtivan tiedon työntekijöille, joita kuntakokeilun valmistelu koskee.

Kooste nyt sovituista valmisteluun liittyvistä tapaamisia:

24.3. klo 9-11 Maahanmuuttajien palvelut ja palveluprosessi, ETÄ

24.3. klo 16 Kuntien ja KELAn yhteinen esimiespalaveri

27.3. Kuntien ja TE-toimiston edustajista kootun valmistelutyöryhmän työpaja

1.4. kotouttamiskoulutusten kilpailutuksen valmistelua (pienryhmä)

3.4. klo 10.30 -11.30 JTYP –laki ja soveltamisohjeen ryhmämuotoinen perehtyminen (teams – kutsun saa mira.sillanpaa@hameenlinna.fi)

3.4. klo 12.30-14 koulutus kuntakokeilu: Omaolo ja hyvinvointitarkastus työllisyydenhoidossa, ETÄ (teams – kutsun saa mira.sillanpaa@hameenlinna.fi )

9.4. klo 9-10.30 Työllisyyden kuntakokeilun JTYP -lakiin tutustuminen, ETÄ  (teams – kutsun saa sara.rantanen@hameenlinna.fi)

15.4. klo 9-12 Nuorten palvelut ja palveluprosessi, ETÄ (teams – kutsun saa tarleena.rantanen@hameenlinna.fi)

22.4. klo 12-14 Maahanmuuttajien palvelut ja palveluprosessi, ETÄ (sovittu valmisteluryhmä)

24.4. 8.15-10 Kuntakokeilun työpaja: Työtehtävät ja kohti konkretiaa, ETÄ (teams – kutsun saa sara.rantanen@hameenlinna.fi)

29.5. klo 8.15-10 Kuntakokeilun työpaja: Kohti konkretiaa ja yhdessä tekemistä

4.6. 8-16 TYKY –päivä kuntakokeilun tiimoilta

5.6. 12.30-15 Kompassi –koulutus, Parkki

Poikkeustilanne on myös mahdollisuus oppia uutta. Yhdessä tekemällä voimme oppia uusien työvälineiden käyttöä ja kokeilla uusia tapoja tehdä asiakastyötä. Tehdään yhdessä, yhdessä selviämme!

Lisäksi tulossa olevia koulutusteemoja:

  • KELAn palvelut
  • Koulutuspalvelut: Työvoimakoulutukset Elyn/TE-toimiston edustaja + HAMK, Tavastia, omaehtoinen opiskelu, VOP
  • Elokuussa on TE-toimistosta siirtyvälle henkilöstölle koulutuksia mm. kuntien palveluista, dynaamisesta hankintajärjestelmästä jne.

Kuntakokeilun valmistelu- ja valmiusryhmä

Markku Rimpelä, strategiajohtaja, kuntakokeilun valmistelun johtaja, Hml kaupunki, markku.rimpela@hameenlinna.fi

Mira Sillanpää, strategiapäällikkö, kuntakokeilun valmistelun koordinoija,  Hml kaupunki, mira.sillanpaa@hameenlinna.fi

Tarleena Rantanen, palvelupäällikkö, Kanta-Hämeen MYP, tarleena.rantanen@hameenlinna.fi

Maija Nivala, henkilöstöjohtaja, Janakkalan kunta, maija.nivala@janakkala.fi

Pauliina Polvinen, työllisyyskoordinaattori, Janakkalan kunta, pauliina.polvinen@janakkala.fi

Anitta Leinonen, perusturvajohtaja, Hattulan kunta, anitta.leinonen@hattula.fi

Mari Mäkelä, sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ohjaaja, Hattulan kunta, mari.makela@hattula.fi

Eija Mannisenmäki, johtaja, Hämeen TE-toimisto, eija.mannisenmaki@te-toimisto.fi

Marika Englund, TE-asiantuntija, pääluottamusmies, Hämeen TE-toimisto, marika.englund@te-toimisto.fi

Mari Pirttiniemi, TE-asiantuntija, luottamusmies, Hämeen TE-toimisto, mari.pirttiniemi@te-toimisto.fi

Jarmo Paukku, johtaja, Hämeen Ely-keskus, jarmo.paukku@ely-keskus.fi