Työterveyshuollon järjestämisen mallia selvitetään

TyöSyke Oy:n omistajat selvittävät yhdessä työterveyshuollon järjestämisen mallia.  Yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan TyöSykkeen palveluiden kilpailutusta ja yhtiön osakkeiden myyntiä. 

Selvitys liittyy työterveyshuollon laajempaan murrokseen, johon vaikuttavat mm:

 • maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset työterveyshuollon järjestämiseen, vaikkakin uudistuksen aikataulua ja vaikutusta on tässä vaiheessa mahdotonta varmentaa,
 • KEVAn valmistelussa oleva selvitys kuntien ja sairaanhoitopiirien omistamasta valtakunnallisesta in-house -työterveysyhtiöstä, jota seurataan tarkasti vaikka siihen ei ole toistaiseksi sitouduttu,
 • panostukset työhyvinvoinnin kehittämiseen ja painopisteen siirtyminen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen. 

Mikäli maakuntauudistus toteutuu nykyisillä lakiluonnoksilla, eivät kunnat voisi olla enää TyöSykkeen omistajana ilman, että osa TyöSykkeen toiminnasta eriytettäisiin markkinoilla toimivaan yhtiöön.

TyöSyke on omistajiensa in house -yhtiö. Hankintalain in house -säädösten vuoksi yhtiöllä ei ole mahdollisuutta lisätä myyntiä muille kuin omistaja-asiakkailleen. Valtakunnallisen työterveysyhtiön konkreettiset hyödyt ja niiden realisoituminen ovat edelleen epäselvät. 

Päätöksenteko helmi-maaliskuussa 2019

Työterveyshuollon selvityksen valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2018 omistajien yksimielisellä päätöksellä. Päätöksiä kilpailutuksen ja myynnin toteuttamisesta ei vielä ole tehty. Omistajien selvitys ei vaikuta TyöSykkeen toimintaan, joka jatkuu normaalisti.

Päätös mahdollisen kilpailutuksen käynnistymisestä tehdään näillä näkymin helmi-maaliskuussa 2019, kun selvitys on valmis. 

Hämeenlinnan kaupungin konsernirakenteen uudistaminen käynnistyi vuonna 2016 ja kehitystyö on Hämeenlinnassa siltä osin jatkuvaa. Kaupunki tarkastelee toimintansa rakenteita ja kustannuksia jatkuvasti osana omistajaohjausta. 

TyöSyke on omistajiensa in house -yhtiö. Yhtiön omistavat:

 • Hämeenlinnan kaupunki 54,86 %
 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 28,57 %
 • Riihimäen kaupunki 8,57 %
 • Hausjärven kunta 2,86 %
 • Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 2,86 %

Muut pienomistajat:

 • Kanta Logistiikka Oy 2 osaketta
 • Hämeenlinnan Pysäköinti Oy 1 osake
 • Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy 1 osake
 • HS-Vesi 1 osake
 • Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö 1 osake
 • RHL Data Oy 1 osake 

Janakkalan kunnanvaltuusto päätti 10.12.2018 työterveyshuoltonsa luovuttamisesta TyöSykkeelle. Kunta tulee yhtiön omistajaksi 2,7 %:n omistusosuudella. Kunta tulee mukaan TyöSykettä koskevaan selvitykseen. 

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki
apulaiskaupunginjohtaja
Juha Isosuo
03 621 2300
juha.isosuo(at)hameenlinna.fi