Urheiluakatemiatoiminta laajenee Hämeenlinnan yläkouluihin

Urheiluakatemia Tavastia on yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa käynnistämässä yläkoulutoimintaa ensi lukuvuoden alusta kaikissa Hämeenlinnan ylä- ja yhtenäiskouluissa.

Yläkoulut ovat jatkossa urheiluakatemiaverkostoon kuuluvia ns. liikuntalähikouluja, jotka tukevat urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmentautumisen koulupäivän yhteydessä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa yhteistyössä.

Urheiluakatemian aamuvalmennusta järjestetään yläkoululaisille torstaiaamuisin klo 8–9, joka on oppilailla vapaana opetuksesta. Aamuvalmennus toteutetaan joko seurojen/lajien linjaamana lajivalmennuksena tai Olympiakomitean Kasva Urheilijaksi -linjausten mukaisena yleisvalmennuksena. Samaan aikaan torstaiaamuisin Hämeenlinnan kaupungin Harrastus Ihan Lähellä (HIL) -hanke mahdollistaa oppilaille myös muuta harrastustoimintaa. Tavoitteena onkin aktivoida kaikkia Hämeenlinnan yläkoululaisia erilaisten harrastusten pariin ja edistää näin laajasti oppilaiden hyvinvointia.

Urheiluakatemia Tavastian koordinoimiin aamuvalmennuksiin voivat ilmoittautua yläkoulujen oppilaat, joilla on motivaatio treenata tavoitteellisesti. Urheiluseuraan kuuluminen ei ole välttämätöntä.

Valinnaiskurssina Kasva urheilijaksi

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu oleellisena osana 8.- ja 9.-luokkalaisille tarjottava Kasva Urheilijaksi -valinnaisainekurssi, jonka opetuksesta vastaavat pääasiassa koulujen liikunnanopettajat. Kurssi tukee monipuolisesti urheilijan kokonaisvaltaista kasvua ihmisenä ja kehittää harjoitettavuutta urheilu-uraa ajatellen. Hakeutuminen urheiluakatemiatoimintaan (aamuvalmennus) tapahtuu huhti–toukokuun aikana, kun ensin on kartoitettu mukaan lähtevät urheiluseurat ja lajit. Kasva Urheilijaksi -kurssivalinnat tehdään koulujen muiden valinnaisainevalintojen yhteydessä.

– Yläkouluikäisten urheilijoiden aamuvalmennusta on Hämeenlinnassa toteutettu jo joitain vuosia urheiluseurojen toimesta muutamassa lajissa. On upeaa, että niin kutsuttu urheilijan kaksoisurapolku saadaan nyt myös rakenteellisesti mahdollistettua liikuntalähikoulujen muodossa kaikissa yläkouluissa. Jatkossa aamuharjoittelua sekä Kasva Urheilijaksi -oppisisältöjä voidaan tarjota tasapuolisesti kaikille urheiluharrastustaan tavoitteellisesti edistäville nuorille. Iso kiitos tästä Hämeenlinnan kaupungin opetus- ja liikuntapalveluille, sanoo Urheiluakatemia Tavastian koordinaattori Olli-Pekka Hakala.

Yläkoulutoiminnan tavoitteena on tukea urheilevan oppilaan kokonaisvaltaista kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoimintaan osallistuminen helpottaa myös siirtymää toisen asteen urheiluoppilaitokseen sekä tarjoaa oppilaille itseluottamusta ja motivaatiota vahvistavan ilmapiirin ja vertaisryhmän.

Lisätiedot:

Olli-Pekka Hakala, olli-pekka.hakala@kktavastia.fi tai puh. 050 596 9901

Lue lisää Urheiluakatemia Tavastiasta.