Uudet suositukset koronaturvallisuudesta kouluihin ja varhaiskasvatukseen – maskien käyttöä jatketaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset 12.10.2021. Suosituksissa on huomioitu tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa, ja ne on päivitetty vastaamaan voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä muita suosituksia ja valtioneuvoston linjauksia.

Koronaturvallisuudesta paikallisia toimia korostava uusi suositus varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Hämeenlinnan kaupunki on linjannut, että maskisuositusta jatketaan perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa vähintään lokakuun loppuun asti. Perusteluina ovat terveydenhuollon arvio epidemiatilanteesta, rokotuskattavuus sekä karanteenien pitäminen mahdollisimman suppeina ja sitä kautta lähiopetuksen ja varhaiskasvatuksen turvaaminen.

Syysloman jälkeen toimitaan maskeja lukuun ottamatta ko. ohjeen ja paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot:

opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, mika.makela@hameenlinna.fi, p. 040 530 0791
varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja, elina.oja@hameenlinna.fi, p. 050 305 0979