Uusi aikataulu työllisyyden kuntakokeilulle

TEM on tiedottanut kuntakokeilujen uudesta valmisteluaikataulusta 27.3.2020. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä on 27.3.2020 linjannut, että työllisyyden kuntakokeilut toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Hallituksen esitys annetaan huhtikuussa
 • Kokeilut käynnistyvät 1.1.2021 ja päättyvät 30.6.2023
 • Neuvottelut TE-toimistolaisten siirtymisestä kokeiluun toteutetaan syksyllä.
 • Syksyllä myös asiakasmäärissä tapahtuvat muutokset voidaan tunnistaa ja huomioida resurssilaskelmissa.

Tiedote kokonaisuuden työ – ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Hämeenlinnan seudun kunnat jatkavat valmistautumista kuntakokeiluun erilaisissa teema- ja pienryhmissä. Henkilöstölle ja verkostoille järjestetään valmennuksia eri teemoista. Tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat prosessien ja organisaatiorakenteen suunnittelu sekä tehtävänkuvien rakentaminen. Kaikki isommat yhteiset työpajat TE-toimiston henkilöstön kanssa siirretään syksyyn 2020.

Kuntakokeilun valmistelu- ja valmiusryhmä

 • Markku Rimpelä, strategiajohtaja, kuntakokeilun valmistelun johtaja, Hml kaupunki, markku.rimpela@hameenlinna.fi
 • Mira Sillanpää, strategiapäällikkö, kuntakokeilun valmistelun koordinoija, Hml kaupunki, mira.sillanpaa@hameenlinna.fi
 • Tarleena Rantanen, palvelupäällikkö, Kanta-Hämeen MYP, tarleena.rantanen@hameenlinna.fi
 • Maija Nivala, henkilöstöjohtaja, Janakkalan kunta, maija.nivala@janakkala.fi
 • Pauliina Polvinen, työllisyyskoordinaattori, Janakkalan kunta, pauliina.polvinen@janakkala.fi
 • Anitta Leinonen, perusturvajohtaja, Hattulan kunta, anitta.leinonen@hattula.fi
 • Mari Mäkelä, sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ohjaaja, Hattulan kunta, mari.makela@hattula.fi
 • Eija Mannisenmäki, johtaja, Hämeen TE-toimisto, eija.mannisenmaki@te-toimisto.fi
 • Marika Englund, TE-asiantuntija, pääluottamusmies, Hämeen TE-toimisto, marika.englund@te-toimisto.fi
 • Mari Pirttiniemi, TE-asiantuntija, luottamusmies, Hämeen TE-toimisto, mari.pirttiniemi@te-toimisto.fi
 • Jarmo Paukku, johtaja, Hämeen Ely-keskus, jarmo.paukku@ely-keskus.fi

Poikkeustilanne on myös mahdollisuus oppia uutta. Yhdessä tekemällä voimme oppia uusien työvälineiden käyttöä ja kokeilla uusia tapoja tehdä asiakastyötä. Tehdään yhdessä, yhdessä selviämme!