Vähäisiä määriä sinilevää havaittu kahdella uimarannalla

Hämeenlinnan terveystarkastaja kävi keskiviikkona 1.7.2020 ja torstaina 2.7. viidellä uimarannalla arvioimassa sinilevätilanteet. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Ormajärven Untulan ja Vanajaveden Lepaanrannan rannoilla. Kankaistenjärven, Lepaanrannan ja Tervaniemen uimarannoilta poistettiin sinilevävaroitukset. Tarkistukset tehtiin uimarannoille, joilla oli juhannuksen jälkeen havaittu sinilevää.

Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset ja sinilevätilanne päivitetään sivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2020.

Kukinnan eli sinileväesiintymien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa

Tuulet ja virtaukset liikuttelevat sinilevämassaa, joten sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana. Muun muassa lämmin ja tyyni sää sekä ravinteet edistävät syanobakteerien eli sinilevien kasvua ja esiintymistä. Uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista.

Sinilevän määrä arvioidaan silmämääräisesti neliportaisella asteikolla

0-luokka – Ei sinilevää – Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.

1-luokka – Hieman sinilevää – Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.

2-luokka – Runsaasti sinilevää – Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.

3-luokka – Erittäin runsaasti sinilevää – Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Jos uimari havaitsee uimavedessä epätavanomaisia muutoksia, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai runsaasti sinilevää, kannattaa asiasta ilmoittaa terveydensuojeluviranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannan ilmoitustaulla olevasta tiedotteesta.

Terveydensuojeluviranomaisen valvonnan lisäksi Tervaniemen uimarannan sinilevätilannetta voi seurata Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen leväseurannasta.

Lisätietoja syanobakteereista saa ympäristöhallinnon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.