Vaikka kuluttajien luottamus on matalalla, työllisyystoimissa nähdään positiivista virettä

Yhteiskunnallisessa keskustelussa painottuvat nyt monet taloudelliset huolet. Yksilötasolla tämä voi näyttäytyä työttömyyden kokemuksena tai työttömyyden uhkana. Tuoreet työllisyystilastot kertovat lukuisista onnistumisista: paluu työelämään on mahdollista ja ratkaisevan tärkeää.

Talouteen liittyy nyt suurta epävarmuutta

Syyskuussa kuluttajien arviot nykytilasta ja odotukset omasta ja Suomen taloudesta jatkoivat heikkenemistään. Kuluttajien odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkenivät: työllisistä 16% arvioi omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan jopa pahentuneen.

”Vastapainoksi näille epävarmoille tunnoille haluan nostaa työllisyyden hoidossa saavutetut erinomaiset tulokset”, toteaa Hämeenlinnan seudun kuntakokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää.

Työllistymisen kehitys Hämeessä on ollut erittäin myönteinen. Hämeenlinnassa työttömyysaste laski viime vuotisesta 2,3 prosenttiyksikköä ja oli elokuun lopussa 9,3%, mikä on lähellä valtakunnallista tasoa (9,1%). Hämeenlinnan työllisyyden kuntakokeilun muissa kunnissa työttömyysaste oli tätäkin alempi (Janakkalassa 7,5% ja Hattulassa 5,2%).

Työtä on tarjolla: uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi valtakunnallisesti vuoden takaisesta. Hämeenlinnan kuntakokeilun alueella työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaisesta Hämeenlinnassa 9% ja Hattulassa 7%.

”Määrällisesti työttömyys väheni Hämeessä vuoden takaiseen verrattuna eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä”, summaa Hattulan palveluesimies Mari Mäkelä.

Nuorten saatteleminen työuralle on parasta alueellisen talouskehityksen tukemista pitkällä tähtäimellä

Hämeenlinnassa nuorisotyöttömyys oli elokuun lopussa 5,0 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti (9,4%) on edelleen alhaisempi kuin minään kuukautena vuonna 2021. Luku on 1,4 prosenttiyksikköä matalampi kuin koko maassa (10,8%).

Nuorten työllistymisen paraneminen on tärkeä asia ja sen vaikutukset ovat laajoja ja kantavat pitkälle. Työn merkitys nuorissa ikäryhmissä on valtava: työ ehkäisee syrjäytymistä, työelämätaidot karttuvat vastaten jatkossakin paremmin työelämän vaatimuksia ja rohkeus vastuun ottamiseen omasta elämästä myös taloudellisesti vahvistuu.

”Työtämme vahvasti ohjaavia avainsanoja työllisyyden hoidossa ja työttömien työnhakijoiden kohtaamisissa ja tukemisessa ovatkin: osaaminen, motivaatio ja aktiivisuus”, tiivistää Janakkalan työllisyyskoordinaattori Pauliina Polvinen.

Voimaantumista pitkittyneen työttömyyden laskiessa

Valtakunnallinen työllisyysasteen trendiluku jatkoi paranemistaan ja oli elokuussa 73,6%. Myönteisestä kehityksestä huolimatta hallituksen tavoitteena olevan 75%:n työllisyysasteen saavuttaminen vuoden 2023 loppuun vaatii johdonmukaista suunnittelua ja työtä. Elokuun lopun positiiviset työllisyystilastot eri kohderyhmissä kertovat nyt lukuisista onnistumisista ja työmarkkinan aktiivisuudesta.

Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärän trendi on ollut laskeva ja vähenemistä edellisen vuoden elokuusta tapahtui kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa, kolmanneksi eniten Hämeenlinnassa (-19%). Vähenemistä oli myös Janakkalassa (-16%) ja Hattulassa (-25%). Työttömien määrä laski Hämeenlinnassa niin alle 25-vuotiaissa, alle 30-vuotiaissa kuin yli 50-vuotiaissakin. Vakavana haasteena on kuitenkin edelleen, kuinka hyvin pidempään työttömänä olleita saadaan takaisin työhön kiinni.

Pitkittyneen työttömyyden hoito vaatii pitkäjänteisyyttä. Usein keinoina on osaamisen ja työelämätaitojen päivittäminen, erilaiset kuntoutumispalvelut sekä työhakemuksen ja ansioluettelon tekemisessä tukeminen. Voimaantumisesta voi syntyä oivalluksia, kuten henkilökohtainen tavoite opiskelusta tai omaa eläkettäkin kerryttävän osa-aikaisen tai määräaikaisen työn hakeminen.

Erilaisissa työllisyyspalveluissa olevien henkilöiden määrä kasvoikin sekä verrattuna heinäkuuhun että vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Tämä näkyi osallistujamäärien kasvuna erityisesti työvoimakoulutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä työ- ja koulutuskokeiluissa. Kannustavana viestinä Sillanpää korostaa pitkäaikaistyöttömyyden jo joulukuusta 2021 alkaneen kuukausittaisen vähenemisen ja sen suuren merkityksen Hämeenlinnan seudulle.

Lisätietoja

Mira Sillanpää, kokeilutoimiston johtaja, Hämeenlinna; mira.sillanpaa@hameenlinna.fi; puh. 050 5694638
Pauliina Polvinen, työllisyyskoordinaattori, Janakkala; pauliina.polvinen@janakkala.fi; puh. 050 367 9612
Mari Mäkelä, palveluesimies, Hattula; mari.makela@hattula.fi; puh. 050 360 8851

TEM:n työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 31.12.2024. Hämeen ELY-keskuksen alueella on kaksi työllisyyden kuntakokeilualuetta: Hämeenlinna ja Lahti. Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala.

Lähteet:

*Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden tilastokatsaus, elokuu 2022

*Hämeen ELY-keskuksen tilastokatsaus, elokuu 2022

*Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindeksi, syyskuu 2022

*Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, elokuu 2022