Vaikuta ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kilpailutukseen

Hämeenlinnan kaupunki hankkii osan ikääntyneiden tehostetusta palveluasumisesta yksityisiltä palveluntuottajilta. Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asiakkaan avuntarve on jatkuvaa ja henkilökuntaa on läsnä ympäri vuorokauden.

Kaupunki on kilpailuttamassa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen vuoden 2020 aikana. Keskeinen osa tulevaa kilpailutusta on tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus, joka sisältää muun muassa palveluntuottajan toimintaa ja palvelun sisältöä ja laatua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Voit vaikuttaa tehostetun palveluasumisen palvelukuvaukseen kommentoimalla luonnosversiota webropol-kyselyn kautta. Kysely on avoinna 9.2.2020 saakka. Kommentteja hyödynnetään lopullisen palvelukuvauksen laatimisessa.

Lisätietoja

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelukuvausluonnos

Palvelusuunnittelija Riikka Iso-Pietilä