Valtakunnallinen Waltti- lippujärjestelmä uudistuu Hämeenlinnan joukkoliikenteessä 9.8.2021

Hämeenlinnan joukkoliikenteessä käytössä oleva Waltti lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä Waltti siirtyy tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään. Muutos ei vaadi asiakkailtamme erityisiä toimenpiteitä.

Waltin nykyisestä, matkakorttikeskeisestä järjestelmästä tulee uudistuessaan tunnistepohjainen, älykäs online-taustajärjestelmä.

Uudistus ei vaadi toimia asiakkaalta

Asiakkailta lippujärjestelmän muutos ei vaadi erityisiä toimenpiteitä. Muutokset tapahtuvat enimmäkseen taustajärjestelmässä. Tunnisteena toimii alkuvaiheessa asiakkaan entinen Waltti-matkakortti, myöhemmin tunnisteena voi toimia myös esimerkiksi pankkikortti tai muu asiakkaan mukana kulkeva tunniste. Olemassa olevalla Waltti-matkakortilla voi jatkossakin matkustaa normaalisti.

Uudistuksen asiakkaille tuomat edut näyttäytyvät selkeämmin lähitulevaisuudessa. Tunnistepohjaisessa lippujärjestelmässä lipputuotteiden ostamisesta tulee vaivattomampaa, ja esimerkiksi netistä ladatun lipun käyttöönotto ”aktivoituminen” nopeutuu. Lipputuotteita voidaan jatkossa edelleen kehittää ja siten lipputuotteet monipuolistuvat ja niiden ostaminen on vaivattomampaa. Lisäksi kadonneen matkakortin jäljellä oleva saldo selviää helposti ja nopeasti.

Muutostilanteen mahdolliset toimintaongelmat

Muutostilanteessa yksittäiset matkakortin toimintaongelmat voivat olla mahdollisia. Kuljettajia ohjeistetaan mahdollisten ongelmatilanteiden varalta, jotta asiakkaan matkustaminen tulee mahdollistaa mahdollisista häiriöistä huolimatta.

Mikäli ongelmatilanne matkakortin käytössä jatkuu, on hyvä olla yhteydessä

ongelman raportoimiseksi ja ratkaisemiseksi.

Myynti aloitetaan 1.8.2021

Uusien tunnistepohjaisten Waltti matkakorttien myyminen aloitetaan 1.8.2021 alkaen sitä mukaan, kun Kastellin ja rajoitettuna asiakaspalvelupisteenä toimivien R-kioskien laitteet on saatu asennettua ja henkilökunta koulutettua uuteen järjestelmään. Uusien matkakorttien ja kausituotteiden tiedot syötetään suoraan tunnistepohjaiseen järjestelmään, Waltin taustajärjestelmässä sijaitsevalle asiakkaan matka-/käyttäjätilille. Jatkossa tältä tililtä tarkistetaan jokaisen matkustustapahtuman yhteydessä myös lippujen kelpoisuus.

Asiakkaiden nykyiset, olemassa olevat Waltti-matkakortit siirretään vaiheittain uuteen järjestelmään. Lipputuotteista ensimmäisinä tunnistepohjaisuuteen siirtyvät kausiliput. Myöhemmin tunnistepohjaisuus laajenee myös matkakortille ladattaviin arvolippuihin.

Uudistuksella Hämeenlinnan seudun joukkoliikenne haluaa tarjota asiakkailleen turvallisia, digitaalisia ja entistä parempia liikennepalveluita. Muutoksen taustalla vaikuttaa myös laki liikenteen palveluista. Laki velvoittaa liikennepalveluita tarjoavan yrityksen käyttämään tunnistepohjaista lippu- ja maksujärjestelmää, jossa matkustusoikeudet ja -käyttötiedot tallennetaan taustajärjestelmään.

Uudet etälukijat käyttöön viimeistään 1.8.

Hämeenlinnan joukkoliikenteessä otetaan uudet etälukijat käyttöön 1.8 mennessä. Etälukijassa voi leimata Waltti tunnisteena olevan Waltti-korttinsa, kuten on leimattu nykyisinkin ajoneuvolaitteessa. Etälukijan alapuolella on QR-koodi- ja 2D- viivakoodilukija, jolla luetaan jatkossa kaikki QR- ja viivakoodit, kuten mobiililippujen QR-koodit, matkustusoikeuden varmistamiseksi.

Uudessa etälukijassa asiakas voi leimata itse poikkeavan arvomatkustuksensa valitsemalla ”maksa poikkeusmatka”. Tämän jälkeen valitaan poikkeusmatkalla matkustettavat vyöhykkeet. Valinnan jälkeen asetetaan kortti lukijaan. Laite veloittaa oikean suuruisen summan taustajärjestelmästä, jos ja kun matkatilillä on tarpeeksi arvoa matkan maksamiseen. Maksaminen ei onnistu, jos tilillä oleva saldo ei riitä. Näytön alareunassa näkyy tilille jäljelle jäänyt arvon määrä.

Lähimaksaminen tulossa busseihin

Uudet etälukijat ja tunnistepohjainen maksujärjestelmä mahdollistavat lähimaksamisen käyttöönoton.

Hämeenlinnan joukkoliikenteessä aloitetaan lähimaksamisen käyttöönoton valmistelu. Tavoitteena on, että lähimaksaminen olisi asiakkaidemme käytössä loppuvuoden aikana, kunhan sertifioinnit ja sopimukset maksuja välittävien tahojen kanssa on saatu valmiiksi. Uusiin etälukijoihin tullaan asentamaa erillinen lukulaite lähimaksun suorittamiseksi.

Lisälataaminen päättyy busseissa 9.8.

Matkakorttien lisälataaminen busseissa päättyy 9.8. Uusi tunnistepohjainen järjestelmä ei mahdollista jatkossa kaikkien lipputuotteiden lataamista busseissa, joten busseissa tapahtuvista lisälataamisista luovutaan kokonaan. Busseissa on tehty enää 4% kaikista matkakorttilatauksista.

Jatkossa lisälatauksia voi tehdä edelleen Kastellissa, sopimus R-kioskeilla sekä Waltin verkkokaupassa.

Meille voi tehdä aina ehdotuksia mahdollisista lisälatauspaikoista. Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla ja tarkistelemme latauspisteiden tilannetta, sijaintia ja määrää toiveiden perusteella.

Lisälataamisen poistaminen tuo mukanaan myös positiivisia sivuvaikutuksia. Jatkossa mm. bussien pysäkilläoloajat lyhenevät ja bussimatkat nopeutuvat. Eivät paljoa mutta kuitenkin. Monen matka on minuuteista kiinni, kun peilataan saamiamme palautteita. Uuden etälukijan käyttäminen ja käytön omaksuminen tulevat lisäämään pysäkeilläoloaikaa alussa, mutta jatkossa pysäkkiajat vähentyvät matkustajien omaksuessa uuden laitteen käytön.

Tapahtuma- ja pääsylippuihin bussilippu mukaan

Uusi tunnistepohjainen lippujärjestelmä mahdollistaa jatkossa yhteistyön mm. tapahtumajärjestäjien kanssa. Esimerkiksi kun asiakas ostaa pääsylipun johonkin tapahtumaan, niin samaan pääsylippuun voidaan yhteistyössä saada mukaan myös bussilippu. Näin lipunostamisesta ja matkustamisesta saadaan yksinkertaisempaa ja helpompaa.

Uudistus tuo monta hyvää asiaa joukkoliikenteeseen, mutta myös huononnuksia. Toivomme asiakkailtamme ymmärrystä tässä Laki liikenteen palveluiden vaatimuksen mukaisessa muutoksessa. Valitettavasti emme voineet uudistuksessa pitämään yllä kaikkia nykyisiä lippujärjestelmätoimintoja.

Tervetuloa kyytiin!