Vanajavesisäätiö jakaa avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle

Vanajavesisäätiö jakaa yhteensä 20 000€ avustuksina omaehtoisille vesiensuojeluhankkeille Vanajavesikeskuksen alueella. Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Myös olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden kunnostukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä hakemuksia toivotaan (esimerkiksi kosteikko/laskeutusaltaan tyhjennys).

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen ja avustettavan toiminnan tulee tukea Vanajavesikeskuksen toiminnan tavoitteita.

Avustuksia myönnetään Vanajavesikeskuksen toimialueella toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70% hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista; laitehankinnoissa kuitenkin enintään 40%.

Hakuaika on 1.3. – 19.4.2022. Lisätietoja ja hakuohjeita löytyy Vanajavesikeskuksen verkkopalvelusta.

Vanajavesikeskusta ylläpitää Vanajavesisäätiö

Vanajavesisäätiö jakaa avustuksia nyt jo yhdeksättä kertaa. Avustusten avulla aktiiviset toimijat ovat aiempina vuosina toteuttaneet Vanajaveden alueella lukuisia vesienhoitotoimia, mm. vesikasvien niittoja, koekalastuksia, laskeutusaltaita, pienimuotoisia tutkimuksia ja erilaisia vesiensuojelurakenteita sekä järjestäneet mm. rantojen siivoustalkoita.

Vanajavesisäätiö ylläpitää Vanajavesikeskusta, joka hoitaa vesistöjä ja maisemaa parempaan kuntoon, innostaa ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi ja pyrkii monin tavoin vahvistamaan koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuutta.

Lisätietoja
Sanni Manninen Johansen, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, 050 344 1715
Vanajavesikeskuksen verkkopalvelu