Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 20 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle. Avustuksia myönnettiin yhteensä 31 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta.

Lukumääräisesti eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon tai muuhun poistamiseen. Avustuksilla tuettiin myös mm. useamman laskeutusaltaan ja kosteikon rakentamista, fosforia saostavan kemikaalin hankintaa ja jokiuoman raivaamista. Vesistöjen tilan ja eliöstön seurantaa, kunnostussuunnittelua sekä rantojen virkistyskäytön kehittämistoimia oli avustettavien hankkeiden joukossa.

Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta n. 86 000 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 160 000 euroa.

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt seitsemättä kertaa.

”Kokemukset avustuskäytännöstä ovat olleet niin myönteisiä, että päätimme tänä vuonna jatkaa tuplatun avustussumman jakamista: vuoteen 2018 saakka jaossa on ollut 10 000 euroa, vuonna 2019 sekä 2020 kumpanakin 20 000 euroa. Avustusten ansiosta monet paikallistoimijat pystyvät parantamaan lähivesiensä tilaa. Näin toteutettuna hankkeet ovat paikallislähtöisiä ja niiden toimintaan sitoudutaan hienosti”, kertoo Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Arvola.

Listaan avustuksen saajista voi tutustua Vanajavesikeskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.vanajavesi.fi.

Vanajavesisäätiö ylläpitää Vanajavesikeskusta, joka hoitaa vesistöjä ja maisemaa parempaan kuntoon, innostaa ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi ja pyrkii monin tavoin vahvistamaan koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuutta.

Lisätietoja:
Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskuksen pääsihteeri (sij.), 050 449 3303, suvi.makela@vanajavesi.fi

Lauri Arvola, Vanajavesisäätiön hallituksen pj., 0400 529218, lauri.arvola@helsinki.fi

www.vanajavesi.fi