Vanhemmuuden tuki chatissa 21.10. alkaen

Vanhemmuuden tuki-chat on tarkoitettu lasten ja nuorisoikäisten vanhemmille silloin, kun tarvitaan tukea arjen haastaviin tilanteisiin. Chat mahdollistaa henkilökohtaisen vuoropuhelun ammattilaisen kanssa. Tämä antaa mahdollisuuden peilata ajatuksia tai saada uudenlaisia näkökulmia perheen tilanteeseen tai lapsen/nuoren kanssa toimimiseen.

Työntekijä voi yhdessä vanhemman kanssa arvioida, tarvitaanko perheen tilanteeseen mahdollisesti lisätukea. Chatin kautta asiakkuutta ei kuitenkaan ole mahdollisuutta avata, vaan se toimii ennemmin ennaltaehkäisevänä tukena vahvistaen vanhemman omaa roolia vanhempana.

Chatissa vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset Hämeenlinnan kaupungin psykososiaalisen tuen palveluista ja lastensuojelusta. Chatin työntekijät tulevat esimerkiksi perheneuvolasta, varhaisen tuen perhetyöstä, oppilashuollosta sekä nuorisoikäisten tukipalvelu Topparista.

Keskustelu käydään suojatussa yhteydessä nimettömänä ja työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Chatissä ei voi tunnistautua, joten ethän siis mainitse ihmisten koko nimiä tai henkilötunnuksia.

Chat on avoinna maanantaisin klo 9-11 sekä keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 13-15.