Vanhempainrahauudistus voimaan elokuun alussa

Vanhempainpäivärahauudistus on tullut voimaan 1.8.2022. Tämä uudistus koskee niitä lapsia, jotka ovat syntyneet 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Vanhempainvapaan aikana lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa (koskee lasta, josta vanhempainraha maksetaan). Vanhempainvapaakauden aikaiselta poissaolojaksolta ei peritä asiakasmaksuja, mikäli siitä on ilmoitettu ohjeen mukaisesti. 

Varhaiskasvatuspaikka säilyy vanhempainrahakauden aikana. Poissaolo voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa

Huoltaja ilmoittaa vanhempainvapaajaksoista johtuvasta poissaolosta sähköpostitse varhaiskasvatus@hameenlinna.fi seuraavasti: 

  • Mikäli poissaolo kestää yhtäjaksoisesti yli 5 päivää, huoltajan on ilmoitettava siitä kuukautta ennen poissaolon suunniteltua aloitusta.
  • Mikäli poissaolo on toistuva ja kestää 1-5 päivää, huoltajan on ilmoitettava siitä yksi viikko ennen ensimmäisen poissaolo jakson aloitusta.
  • Maksun alennus koskee vain lasta, johon vanhempainrahakausi kohdistuu.

Lisätietoja