Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestelyt 14.5.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa avataan 14.5.2020 seuraavat yksiköt jo avoinna olevien lisäksi:

  • Kankaantaan päiväkoti
  • Luolajan esiopetus
  • Tuomelan esiopetus
  • Runskilan esiopetus
  • Alvettulan päiväkoti
  • Tuuloksen päiväkoti
  • Hauhon esiopetus Hauhon yhtenäiskoululla

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa avataan 18.5.2020 seuraavat yksiköt:

  • Kaurialan päiväkoti
  • Katuman päiväkodin Kaivohaan yksikkö

Vuorentaan koulun esiopetus ja Tarvasmäen esiopetus pysyvät edelleen suljettuina, jotta samassa rakennuksessa toimivalle perusopetukselle jää väljemmät tilat. Tarvasmäen esiopetus järjestetään Solvikin päiväkodissa ja Vuorentaan koulun esiopetus Vuorentaan päiväkodissa.

Päiväkotien poikkeusjärjestelyt ja toimintatavat

Päiväkodeissa toimitaan poikkeusjärjestelyin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille laatiman ohjeen mukaisesti.

Lasten kanssa toimittaessa huomioidaan seuraavat asiat

Lapsiryhmät toimivat mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan, pienissä ryhmissä ja mahdollisimman paljon ulkotiloissa. Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkodeissa vältetään. Huoltajien ei toivota tulevan päiväkotien sisätiloihin, vaan lapset otetaan vastaan eteisessä.

Lapset ruokailevat omassa ryhmässä tai mikäli he ruokailevat ruokalassa, toteutetaan tämä porrastetusti huomioiden riittävät etäisyydet ja välisiivoukset.

Omia leluja ei toistaiseksi tuoda päiväkotiin. Siivousta tehostetaan ja kosketuspinnat pyyhitään kaksi kertaa päivässä.

Lapsi ei saa tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa työntekijän valvonnassa.

Perheessä olevien riskiryhmäkysymysten osalta tulee olla yhteydessä omaan hoitavaan lääkäriin. Päiväkotiin tai esiopetukseen ei tarvitse toimittaa lääkärin lausuntoa lapsen kuulumisesta riskiryhmään.

Normaaleihin esiopetuskuljetuksiin palataan 14.5.2020 alkaen eli lähtökohtaisesti kuljetetaan kaikki ne lapset, jotka tähänkin asti ovat olleet kuljetuksessa, ellei huoltaja ole ilmoittanut, että lapsi on poissa. Jatkossa mahdolliset poissaolot kuljetuksesta ilmoitetaan suoraan liikennöitsijälle. Kuljetuksissa huomioidaan ohjeistukset kuljetuksen turvallisesta toteuttamisesta. Tarvittaessa huoltaja, jonka lapsella on kuljetuspäätös, voi hakea saattoavustusta. Tarkemmat ohjeet sihy.palveluohjaus@hameenlinna.fi.

Ruokapakettien jakaminen esiopetuksen osalta on päättynyt 6.5.2020.

Lisätiedot:
Päiväkodin johtaja tai varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja, elina.oja@hameenlinna.fi