Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkaminen

Valtioneuvosto on 29.4.2020 ilmoittanut päätöksestä purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen poikkeusoloja koskevat rajoitukset terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14.5.2020 alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa antanut kunnille koulujen ja päiväkotien avaamista koskevat toimintaohjeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus 4.5.2020

Hämeenlinna aloittanut valmistelut

Hämeenlinnan kaupunki on aloittanut välittömät valmistelut kaikkien peruskoulujen avaamiseksi tehtyjen linjausten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Päiväkoteja avataan lasten hoidon tarpeen mukaan.

Valtioneuvoston linjauksen mukaan etäopetusta ei järjestetä 13.5.2020 jälkeen, vaan kaikki perusopetuksen oppilaat siirtyvät lähiopetukseen 14.5.2020.

Hämeenlinnan kaupungin kouluissa ei siirrytä vuorolukuun. Turvallisen koulupäivän takaamiseksi opetusjärjestelyissä hyödynnetään koulutilojen lisäksi muita lähialueen tiloja ja ympäröivää luontoa.

Tiedustelua perheille Wilman ja Daisyn kautta

Opetusjärjestelyjen, kouluruokailun ja koulukuljetusten toteuttamiseksi selvitetään huoltajilta mahdolliset oppilaiden poissaolot loppukevään osalta. Kysely lähetetään Wilman kautta huoltajille 4.5.2020 ja vastausaikaa on 6.5.2020 asti.

Varhaiskasvatuksen osalta ollaan yhteydessä huoltajiin ja selvitetään lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen loppukevään osalta. Kysely lähetetään Daisyn kautta huoltajille 4.5.2020 ja vastausaikaa on 6.5.2020 asti. Samassa yhteydessä tiedustellaan kesäajan hoidon tarvetta.

Lisätiedot:

Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä
p. 040 530 0791, mika.makela@hameenlinna.fi

Varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja
p. 050 305 0979, elina.oja@hameenlinna.fi