Varhaiskasvatuksen järjestäminen turvallisesti yhteistyössä huoltajien kanssa Hämeenlinnassa keväällä 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen varhaiskasvatukselle annetut ohjeet ovat muuttuneet koronan osalta 1.3.2022 alkaen. Tässä tiedotteessa on tämän hetkisen ohjeistuksen keskeiset asiat.

Lasta ei tule tuoda varhaiskasvatukseen, mikäli lapsella on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Oireisten tulee olla toimia terveydenhuollon viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Aiempi ohjeistus siitä, etteivät huoltajat voi tulla päiväkotien sisätiloihin, ei ole enää voimassa. Mikäli lapsiryhmä on sisällä lasta tuotaessa tai haettaessa, huoltaja tuo tai hakee lapsen sisätiloista. Näissä tilanteissa huomioidaan riittävät turvavälit. Kanta-Hämeessä on voimassa yleinen maskisuositus, ja toivomme myös huoltajilta tulo- ja hakutilanteissa maskin käyttöä.

Ryhmien toiminnassa kiinnitetään huomiota väljyyteen. Lapsiryhmissä toimitaan arjen tilanteissa pienryhmissä, porrastetaan toimintaa ja hyödynnetään ulkotiloja. Käsihygieniasta huolehditaan edelleen tehostetusti. Hyvä käsihygienia varmistetaan jokaisen lapsen kohdalla myös päiväkotiin tullessa, sieltä lähtiessä ja kotiin tullessa. Päiväkodeissa tehdään tehostettua siivousta. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on maakunnallisen suosituksen mukaisesti käytössään maskit tai visiirit.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelut käydään kasvokkain tai etäyhteydellä. Varhaiskasvatuksessa aloittava lapsi ja huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan päiväkotiin ja perhepäivähoitoon. Lasten terapiat ja tuen tarpeisiin liittyvät tutkimukset voidaan toteuttaa päiväkodin tiloissa turvallisuustekijät huomioiden, kuten aiemminkin.

Ulkopuolisia toimijat ja yhteistyökumppanit ovat jälleen tervetulleita järjestämään toimintaa lapsille. Lapsiryhmät voivat retkeillä myös erilaisissa sisäkohteissa (museoissa, kirjastoissa, kulttuurikohteissa, ARXissa, tms.) ja hyödyntää retkillä julkisia kulkuvälineitä. Isoja yhteistilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan väljyys- ja hygieniatekijät. Päiväkotien juhlat, joihin kutsutaan myös huoltajia, rinnastetaan yleisötilaisuuksiin, joissa noudatetaan alueellisia määräyksiä.

Kiitos yhteistyöstä!

Lisätietoja saa oman lapsen päiväkodin johtajalta