Varhaiskasvatus selvittää henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä

Varhaiskasvatus selvittää henkilöstön ja asiakkaiden näkemyksiä, johtamisesta ja ryhmärakennemuutoksesta tilataan ulkoinen arviointi

Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalvelujen tilanne on noussut viime päivinä laajasti keskusteluun. Tilannetta on tarpeen selvittää ja arvioida tarkemmin, jotta löydetään oikeat toimenpiteet asioiden korjaamiseksi.

Kiireellisenä toimenpiteenä varhaiskasvatuksen henkilöstölle tehdään oma hyvinvointikysely toukokuun alkupuolella yhteistyössä Terveystalon kanssa. Lisäksi kutsutaan koolle koronan vuoksi tauolla ollut henkilöstöraati. Näillä toimenpiteillä tarkennetaan kuvaa henkilöstön hyvinvoinnista ja paikannetaan kehittämiskohteet. Varhaiskasvatuksessa työskentelee päivittäin noin 500 henkilöä ja hoidossa on 2113 lasta.

Hyvinvointikyselyn tulokset ja johtopäätökset käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa henkilötietosuoja huomioiden. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtamisen ja esimiestyön kehittämiseksi tilataan ulkoinen arviointi.

Asiakastyytyväisyydestä kysely toukokuussa

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden näkemyksiä palvelusta selvitetään asiakastyytyväisyyskyselyllä toukokuun aikana. Sähköinen kysely toteutetaan asiakastietojärjestelmä Daisyn kautta.

Ryhmärakennemuutoksen vaikutuksista ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan laadusta tilataan ulkoinen arviointi Reunamo Consulting Oy:ltä. Yrityksen tutkimusjohtaja kasvatustieteen tohtori Jyrki Reunamon kehittämässä kehittävän palautteen tutkimusmenetelmässä havainnoidaan päiväkotien arkea ja sitä kautta saadaan aitoa tietoa ryhmien toiminnasta ja lasten hyvinvoinnista. Kehittävän arvioinnin ja asiakaskyselyn keskeiset tulokset ja johtopäätökset julkaistaan varhaiskasvatuksen verkkosivulla.

Raportointi luottamuselimille

Varhaiskasvatuksen tilanteesta raportoidaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle ja kaupunginhallitukselle touko-kesäkuun aikana. Raporttiin kootaan tietoa tehdyistä selvityksistä ja arvioinneista sekä lisäksi varhaiskasvatuksen resurssien kehityksestä ja vertailusta muihin kuntiin, ryhmärakennemuutoksesta sekä lasten hyvinvoinnista ja varhaisen tuen palveluista.  

Varhaiskasvatuksen kehittäminen on jatkuvaa, pitkäjänteistä työtä, joihin kyselyistä ja ulkoisista arvioinneista saadaan lisätietoa. Tavoitteena on tarjota asiakkaille joka päivä laadukasta varhaiskasvatuspalvelua. 

Lisätiedot:

sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko
050 599 6410, paivi.raukko@hameenlinna.fi