Vastaa esteettömyyskyselyyn 24.11.2020 mennessä

Hämeenlinnan kaupungille koostetaan ensimmäistä esteettömyysohjelmaa 2021-2025. Ohjelman valmistelusta vastaa eri toimialoilta koottu ryhmä, jota täydentävät ikäraadin, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajat. Lisäksi asiantuntijana mukana on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin julkisten rakennusten esteettömyys-kartoittaja.

Ohjelmaa valmistellaan työryhmätyönä, työpajoissa sekä esteettömyyskyselyllä, johon alla linkki.

Linkki esteettömyyskyselyyn

Kyselyllä haetaan yleisluonteista tietoa kaupungin esteettömyystilanteesta ohjelmatyön pohjaksi. Yksityiskohtaisempi kysely tehdään ohjelmakaudella. Toivomme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn ja näin vaikuttavan osaltaan ohjelman sisältöön.

Sähköinen kysely on avoinna 24.11.2020 saakka. Vastaukset käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisina.

Palautetta otetaan vastaan myös kaupungin palautejärjestelmän kautta. Karttapohjainen kysely löytyy palautejärjestelmästä kohdasta ”Ajankohtaiset kyselyt”. Palautetta kerätään esteettömyysohjelmaa varten 30.11.2020 asti.

Lisätietoja:

Markku Rimpelä, markku.rimpela@hameenlinna.fi ja Tarja Mikkola, tarja.mikkola@hameenlinna.fi

Esteetön Hämeenlinna

Esteettömyys tarkoittaa laajasti ymmärrettynä rakennetun ympäristön tai rakennusten toimivuutta ja käytettävyyttä. Esteettömälle tilalle ei ole mitään ”virallista” määritelmää. Esteettömyydessä on kysymys esteiden tunnistamisesta ja poistamisesta, jotta olemassa olevaa ympäristöä pystytään muuttamaan sellaiseksi, että liikkuminen ja toimiminen on kaikille mahdollista sisä- ja ulkotiloissa. Tilan tulee täyttää eri käyttäjien liikkumisen ja toimimisen vaatimukset. Esteettömän tilan vastakohta on sellainen, jossa jokin käyttäjäryhmä ei pysty toimimaan. Esteettömyyden tasoa voidaan arvioida sen perusteella, kuinka monen eri käyttäjäryhmän vaatimukset ne täyttävät.

Lähde: Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE